Soutěž o poukázky na TOEFL

28. 12. 2004 | Aktuality

Soutěž vyhlašuje Fulbrightova komise jakožto zprostředkovatel programů vzdělávacích výměnných pobytů mezi Českou republikou a Spojenými státy. Na adrese komise www.fulbright.cz/soutez.shtml je zveřejněn kvíz, jehož úspěšné vyřešení vám může ušetřit pár tisícovek (130 USD), které stojí jazyková zkouška TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Jedná se o mezinárodně uznávanou zkoušku, jejímž úkolem je prověřit úroveň ovládání angličtiny zejména u zájemců o vysokoškolské studium v anglicky mluvících zemích.

Soutěž vyhlašuje Fulbrightova komise jakožto zprostředkovatel programů vzdělávacích výměnných pobytů mezi Českou republikou a Spojenými státy. Na adrese komise www.fulbright.cz/soutez.shtml je zveřejněn kvíz, jehož úspěšné vyřešení vám může ušetřit pár tisícovek (130 USD), které stojí jazyková zkouška TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Jedná se o mezinárodně uznávanou zkoušku, jejímž úkolem je prověřit úroveň ovládání angličtiny zejména u zájemců o vysokoškolské studium v anglicky mluvících zemích.

Soutěžní kvíz obsahuje deset otázek, které se týkají jak samotné komise, jejích programů, tak i studia ve Spojených státech. Na adrese komise http://www.fulbright.cz/ můžete najít správné odpovědi na výše zmíněné kvízové otázky. Nejúspěšnější řešitelé pak budou zařazeni do slosování o deset poukázek opravňujících k bezplatnému složení zkoušky TOEFL.

Fulbrightova komise byla založena jako mezivládní organizace, jejíž primární náplní je podpora vzdělávacích výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Česko-americká vládní stipendia jsou určena nejenom pro studium, ale i výzkum a výuku v USA. Komise zároveň funguje i jako informační a poradenské centrum pro uchazeče o studium v USA.

Uzávěrka soutěže je 1. února, přičemž 2. února bude z osudí vylosováno deset výherců poukázek. Podmínkou je zaregistrování na zkoušku do 12. dubna 2005.