Rodiče na Zlínsku chtějí výuku náboženství

17. 11. 2004 | Aktuality

Rodiče ve Zlínském kraji se domnívají, že povinné hodiny náboženství ve školách by mohly působit jako prevence proti násilí.

Hodiny náboženství by měly být koncipovány jako stručné dějiny religionistiky, které by dětem zároveň vštípily sytém morálních hodnot a smysl pro etiku. Podle některých rodičů lze tímto způsobem zabránit nárůstu kriminálního chování u dětí a mladistvých. Žáci by se také touto cestou dozvěděli, proč se slaví některé křesťanské svátky a jaký je jejich původ.

Předmět by se však neměl orientovat jen na křesťanství, ale i na další světová náboženství. Současně by mohl děti varovat před nebezpečím nejrůznějších sekt. Psychologové dávají rodičům za pravdu. „Souhlasím, že by povinné hodiny náboženství mohly příznivě ovlivnit vnímání a jednání dětí. I když hlavní problém tkví podle mého názoru spíše v nedůsledné výchově rodičů,“ uvedl zlínský psycholog Zdeněk Szpak.

Zdroj: www.zlin.cz