Reforma vysokého školství v řeči násobilky. Co chystá ministr?

6. 2. 2013 | Aktuality

2×5 – takto lapidárně označil ministr školství Petr Fiala svou desetibodovou vizi vysokého školství. Plán ministerstva, který byl představen 5. února, by měl podle jeho tvůrců vést ke spokojenosti představitelů škol, učitelů i samotných žáků a studentů.

Polovina bodů, tedy jakési „1×5“, je věnována vysokému školství. Z nich vyplývá, že ministr by se rád zaměřil na

  • profilaci vysokých škol, jež by měla spočívat v podpoře diverzifikace systému vysokých škol tak, aby se školy mohly strategicky profilovat a nabízet profesně, akademicky, případně výzkumně zaměřené studijní programy;
  • péči o kvalitu vzdělávání, která by se měla zakládat na hodnocení kvality vzdělávacích a výzkumných aktivit; v návaznosti na zavedení systému hodnocení kvality vysokých škol by měla být umožněna institucionální akreditace a být ustanovena akreditační komise jako samostatný správní úřad zodpovědný za dohled nad dodržováním standardů a rozhodování o udělení akreditace;
  • podporu spolupráce a integrace škol, jež by měla usnadnit kooperaci veřejných vysokých škol (či veřejných výzkumných institucí) formou konsorcií v oblastech společných zájmů; součástí tohoto bodu je i snaha o vytváření podmínek pro integraci mezi soukromými nebo veřejnými vysokými školami
  • autonomii a otevřenosti vysokých škol, což by mělo vést ke zlepšení podmínek pro větší zastoupení zahraničních studentů, otevření vysoké školy pedagogům ze zahraničí a z praxe, úpravám postavení vysokoškolských profesorů
  • stabilitu a rozvoj vysokých škol tak, aby vysoké školy měly možnost střednědobého strategického plánování a rozvoje zavedením tzv. kontraktového financování.

Ministerstvo již několik měsíců vede jednání s reprezentacemi vysokých škol, na nichž se diskutuje o změnách, které mají za cíl zvýšit kvalitu terciárního vzdělávaní. Jednou z cest je podle ministerstva vytvořit vysokým školám takové podmínky, aby se mohly jasně profilovat a nastavit si standardy pro tři typy studijních programů: profesní, akademické nebo výzkumné. Díky novému způsobu financování by také dle vize ministerstva měly vysoké školy získat větší jistotu ve střednědobém strategickém plánování.

Všechny body by měl zastřešovat připravovaný dokument Strategie 2020, který by měl zároveň jasně určit směr, kterým by se vzdělávání v České republice mělo do budoucna ubírat.

Zdroj: tisková zpráva MŠMT