První absolventi programu pro vzdělávání odsouzených

27. 10. 2007 | Aktuality

V aule Masarykovy univerzity 11. října převzali diplomy první dva absolventi programu pro vzdělávání vězňů. Tříleté bakalářské studium oboru management v kombinované formě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity letos úspěšně zakončili celkem tři odsouzení. Dvěma dnes promovaným již výkon trestu skončil, třetí se právě kvůli výkonu trestu promoce účastnit nemohl.

„Cílem projektu je v rámci péče o sociálně znevýhodněné skupiny umožnit odsouzeným snazší návrat do společnosti,“ řekl proděkan Ekonomicko-správní fakulty Martin Kvizda Projekt pro vzdělávání vězňů je výsledkem dlouholeté spolupráce Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Vězeňské služby ČR. První odsouzení začali studovat v roce 2004. Během následujících tří let se do projektu zapojilo 15 odsouzených, v současnosti studuje devět osob.

Zájemci o studium musí uspět u přijímacích zkoušek. Bezpečnostní komise Vězeňské služby ČR z úspěšných zájemců o studium vybere uchazeče s nízkou společenskou nebezpečností. Výuka se koná v bohunické věznici, v níž jsou vězni – posluchači – z celé České republiky ubytováni. Studovat mohou za vzorné chování, a to až po splnění svých povinností. Výuku si hradí sami. Semestr je stojí od 15.000 do 18.000 korun.

Vězni studují ve speciální učebně, kam za nimi docházejí lektoři. Pedagogové jsou s vězni také v telefonickém kontaktu prostřednictvím pověřené osoby. Pro potřeby studujících vězňů byla zřízena i zabezpečená intranetová linka mezi Ekonomicko-správní fakultou MU a Vazební věznicí Brno. Odsouzení mají k dispozici zabezpečené počítače, na nichž studují materiály. Některé přednášky jsou zaznamenávány na videokameru, aby si je odsouzení mohli přehrát. Do věznice je pravidelně přivážena také potřebná odborná literatura.

Líbí se Vám naše stránky?


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

V září letošního roku složilo přijímací zkoušky dalších sedm vězňů. Pro letošní akademický rok plánují autoři projektu rozšířit výuku i o dva semináře cizího jazyka a dva semináře zaměřené na výuku informatiky.