Promoce jako slavnostní akt i přehlídka komiksových hrdinů

23. 8. 2018 | Studentský život

Ať už teprve začínáte se studiem nebo už se chystáte státnicovat, čekají vás promoce. Je to úžasná tradice, která pro vás nabude na významu až poté, co se vás bude přímo týkat. Abyste se však na tento slavnostní ceremoniál mohli připravit, shrnuli jsme pro vás o promocích pár zajímavých a užitečných informací.

 

Ceremoniál promoce je slavnostní akt, při kterém je absolventům vysokých škol předán jejich diplom a udělen akademický nebo vědecký titul. Jedná se tak o formální ukončení jejich studia. Promoce u nás sice nemají právní význam, ale zato velice dlouhou tradici.

 

Jak celý ceremoniál probíhá?

Slavnostních promocí se účastní studenti, jejich rodinní příslušníci a zástupci školy. Těmi jsou pověřený promotér, který ceremoniál zahajuje, ukončuje a předává diplomy. Obvykle se jedná o profesora, ale některé školy pověřují i známé osobnosti a celebrity, aby tento akt oživili a trochu přizpůsobili současné době. Dále je to rektor nebo prorektor, děkan nebo proděkan a pedel, tedy osoba, která nese žezlo. Po slavnostním nástupu těchto osob obvykle zaznívá česká státní hymna. Samozřejmostí je proslov děkana příslušné fakulty a děkovný projev absolventů. Poté už jsou jednotliví studenti jmenovitě zváni. Nejprve se zastaví u pedela a symbolicky nad žezlem slíbí, že budou své budoucí povolání vykonávat svědomitě a zodpovědně, že se i nadále budou v životě vzdělávat, a že budou dělat čest své univerzitě. Poté obdrží diplom v modrých deskách. Ti nejlepší studenti v deskách červených. Na některých školách nechybí závěrečné slavné vyhazování baretů do vzduchu.

 

Proč ty směšné čepice a hábity?

Celý ceremoniál nese zřetelné stopy náboženských obřadů. Dříve také vysoké školy spadaly pod církevní zřízení. Později se od ní univerzity odpoutaly, ale právě taláry a barety jsou jejími pozůstatky. Slovo talár pochází z latiny a znamená „pata“. To proto, že z něj nesmí vyčuhovat nohy. Dříve měly spíše praktický význam, drželi teplo v chladných univerzitních budovách. Člověk, který si jej oblékne, dává najevo, že se rozhodl svůj život něčemu „zasvětit“. Takzvaný pedel má talár i baret nejhezčí, to proto, že představuje symbol panovníka s žezlem. Barety jsou celosvětovým symbolem vzdělání. Ne každá česká univerzita je však považuje za tradiční součást promocí, a tak je někde vůbec neuvidíte.

 

S jakými pojmy se během promoce setkáte a co přesně znamenají?

SPECTABILIS = z latiny „děkan“

MAGNIFICENCE =z latiny „rektor“

HONORÁBILIS =z latiny „proděkan“ nebo „prorektor“

ALMA MATER =z latiny „matka živitelka“

SPONDEO AC POLLICEOR =z latiny „zavazuji se a slibuji“

GAUDEAMUS IGITUR = neoficiální studentská hymna o mládí a studentství, která zpravidla zaznívá v průběhu promoce

 

Co velí etiketa?

Slušností každého absolventa je, aby na promoce pozval své nejbližší členy rodiny a to nejen na samotný slavnostní akt, ale také na společný oběd. Na některých promocích mývají na sobě studenti dlouhé taláry, jinde je povinný společenský oděv a obuv. Během obřadu smí rodinní příslušníci fotografovat pouze ze svého místa, proto je obvykle přítomen jeden profesionální fotograf a jeden kameraman. Záznamy si od nich mohou studenti zakoupit. Především studentky by měly od svých známým obdržet květinu. Jedná se stále o nejlepší formu gratulace. Ostatní dary se předávají až na zmíněném slavnostním obědě.

 

Jak probíhají promoce v zahraničí?

V anglofonních zemích jako je USA, Kanada či Austrálie probíhá ceremoniál obdobně jako u nás.  Promoce jsou původně evropský zvyk, tyto země si jej převzaly a zpopularizovaly ho. Zatímco u nás se promoce konají zásadně v honosných prostorách, které mají pro univerzitu obvykle historický význam, ve výše zmíněných zemích se místo konání příliš neřeší. Bývá například venku před univerzitou nebo v místní tělocvičně. V těchto částech světa si však zase neumí představit promoce bez tradičních talárů a čepic. Zato v západní Evropě ano. Například v Dánsku nebo ve Francii se rozhodli již zhruba před třiceti lety tyto „zastaralé“ obleky zrušit. Ironií je, že nakonec právě v těchto zemích se dnes jako nejčastější a nejtypičtější dárek k promoci kupují právě studentské barety. Studenti se v nich po ceremonii alespoň fotografují. Budete se nejspíš divit, ale i v Číně a v Japonsku se akt předávání vysokoškolských diplomů příliš neodlišuje. Snaží se totiž kopírovat jak západní tak hlavně americké zvyklosti a toto je jedna z nich. Výjimkou je například Vysoká škola umění Kanazawa v Japonsku, kde si studenti mohou obléci cokoliv, co vystihuje jejich styl. Pro svůj diplom si tak přichází například Mario, robot, mumie nebo Snoopy. Tato tradice je již značně populární a tak se jejich promocí běžné účastní i mraky novinářů a televizních štábů.

 

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroje: wikipedia.org, jansokol.cz, g.cz, ceskatelevize.cz

Další články k tématu