PREMIÉRA PREMIÉRA

25. 11. 2004 | Aktuality

Na svou první návštěvu Masarykovy univerzity v Brně zavítal v pondělí 22. listopadu slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Stalo se tak na základě pozvání Studentské sekce Mezinárodního politologického institutu v Brně, a tak Dzurinda kolem oběda vystoupil také na půdě Fakulty sociálních studií (FSS).

Po oficiálním setkání s děkanem FSS Ladislavem Rabušicem se premiér odebral mezi studenty a v krátké úvodní přednášce představil činnost svého kabinetu od roku 1998. Následovala přibližně hodinová diskuse, ve které se studenti premiéra ptali zejména na zpoplatnění vysokoškolského studia na Slovensku, ale i transparentnost podnikání současné vlády, romskou otázku či evropskou integraci.

Dzurinda předvedl jak výtečnou řečnickou formu, tak i smysl pro humor. Z pozice šetrného pravicového ekonoma obhajoval v první řadě úsporné reformy své vlády (zavedení rovné daně, reforma zdravotnictví). V otázce vysokého školství se jednoznačně vyslovil za jeho zpoplatnění v průměrné výši 14 tisíc slovenských korun ročně. Dzurinda se domnívá, že zpoplatnění studia povede ke zkvalitnění vztahu studentů k jejich vzdělání. Zároveň však naznal, že když má být studium zpoplatněno, je nutné zavést funkční systém čerpání půjček a stipendií. Výjimkou by nemělo být ani to, že stát bude formou nižšího školného protežovat studenty méně oblíbených studijních oborů, jakými jsou v současnosti kupř. technické směry. Na otázku, jestli bude školné zavedeno i pro občany České republiky studující na Slovensku, když Slováci studují v Česku zadarmo, odpověděl Dzurinda souhlasem. Domnívá se totiž, že zavedení školného je v Česku pouze otázkou času. Dále premiér odpovídal na otázky týkající se přijetí evropské ústavy (v parlamentu), rozdělení Československa (jednoznačně pro) či toho, jak bude trávit Vánoce (v kruhu rodiny).

Po besedě se studenty následoval novinářský brífink a oficiální oběd. V odpoledních hodinách odjel Dzurinda zpátky na Slovensko.

  • kp-

Foto Dušan Mikušovič