Plzeňská práva mají akreditaci do roku 2013

1. 7. 2012 | Aktuality

Západočeská univerzita v Plzni získala akreditaci studijního programu Právo a právní věda do 31. října 2013. Tato akreditace je určena výhradně pro posluchače ve druhém až pátém ročníku oboru Právo. Pro stávající studenty znamená rozhodnutí Akreditační komise reálnou šanci řádně dokončit zahájené studium na plzeňské právnické fakultě.

Původně byla akreditace udělena až do roku 2016, ale ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala zrušil rozhodnutí svého předchůdce Josefa Dobeše. „Prodloužení akreditace do 31. října 2013 dává prostor k tomu, aby Západočeská univerzita v Plzni vytvořila dostatečné podmínky pro následné dostudování studentů. Toto řešení odstraní právní nejistotu pro studující, zneklidnění v akademické obci a nedůvěru mezi Akreditační komisí a ministerstvem,“ okomentoval rozhodnutí komise ministr Fiala. Právnická fakulta nadále nesmí přijímat ke studiu nové uchazeče.

Zdroj: tiskové zprávy MŠMT, ZČU a akreditační komise