Peníze, psychologická podpora i překlady. Univerzity pomáhají Ukrajině

11. 3. 2022 | Aktuality

Univerzity pomáhají UkrajiněRuská invaze na Ukrajinu vyvolala obrovskou vlnu solidarity. Na pomoc Ukrajině přispívá široká veřejnost i firmy a také státní instituce v čele s vládou. České vysoké školy nezůstaly pozadu – ba co víc, patří mezi ty nejaktivnějších přispěvatele. Studenti pomáhají na krizových linkách, tlumočí, nebo prodávají svá umělecká díla. Ministerstvo školství také uvolnilo peníze pro nově příchozí ukrajinské studenty.

Stipendia od ministerstva

Ministerstvo školství oznámilo, že hodlá uvolnit 150 milionů korun na studium ukrajinských studentů na českých vysokých školách. Na pomoc od státu dosáhnou jak ti, kteří nastoupí na celý studijní program, tak i studenti, kteří vyjedou jen na krátkodobý studijní pobyt. Ti mají nárok na stipendium ve výši 15 tisíc korun na měsíc.

„O poskytnutí této podpory jsme rozhodli okamžitě v reakci na nastalou situaci na Ukrajině. Peníze budou určeny například pro studenty obávající se pokračovat ve studiu za současné situace na Ukrajině, ale také těm, kterým bylo tamní studium znemožněno,“ vysvětlil ministr školství Petr Gazdík.

Ministerstvo školství se také dokázalo v krátkém čase dohodnout s ministerstvem vnitra, Domem zahraniční spolupráce a s šedesáti soukromými i státními vysokými školami na další spolupráci ohledně přijímání ukrajinských studentů. Stipendijní nabídky jednotlivých škol budou zveřejňovány na internetové stránce studyin.cz/ukraine. Stránky spravuje iniciativa Study in the Czech Republic, která spadá pod Dům zahraniční spolupráce (DZS).

„Navazujeme na aktivity a mechanismy, které se osvědčily v případě pomoci běloruským studentům v roce 2020. Stránku nyní připravujeme, budeme průběžně doplňovat nabídky jednotlivých vysokých škol a zajistíme adekvátní propagaci mezi ukrajinskými studenty,“ upřesňuje ředitel DZS Michal Uhl.

Podpora pro studenty i akademiky

A jak se k situaci staví samotné školy? Česká konference rektorů ve svém prohlášení „velmi důrazně odsuzuje postup Ruska a jeho násilnou a dobyvačnou politiku“. Dále uvádí, že rektoři a rektorky jsou „připraveni poskytnout pomoc ukrajinským občanům v tíživé životní situaci, zejména pak studentům a akademikům, a aktivně se zapojit do humanitární a další nezbytné pomoci.“

Stávající studenti, akademici a další zaměstnanci ukrajinského původu se mohou s žádostí o pomoc obrátit na svou školu. Univerzity vyčleňují ze svých fondů peníze na jejich podporu. Vysoké školy také nabízejí ubytovací místa na kolejích. Jsou zřizovány krizové linky (a chaty) s psychologickou pomocí. Ty vedou studenti psychologických ústavů.

I za zdi univerzit

Univerzity se ale neomezují jen na pomoc ukrajinským studentům. Jazykově vybavení studenti se budou moci podílet na tlumočení a překládání pro ukrajinské uprchlíky. Studenty chce takto zapojit například Masarykova univerzita v Brně, která hledá dobrovolníky pro nově vznikající Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajincům a pro Diecézní charitu Brno.

Vysoké školy organizují také materiální a humanitární sbírky. Jednou z nich je i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Základní hygienické potřeby, powerbanky, trvanlivé potraviny, spacáky a další předměty mohou lidé nosit do zlínské Galerie G18. Ta sídlí v přízemí Fakulty humanitních studií UTB. Věci posléze převezme organizace Člověk v tísni, která je také dopraví přímo na místo válečného konfliktu.

Na téže škole, konkrétně na Fakultě multimediálních komunikací, také probíhá prodej uměleckých děl studentů i pedagogů. Zájemci si mohou koupit autorské fotografie, grafiky, plakáty, vázy a další skleněné objekty, módní doplňky i oděvy přes speciální aplikaci. Výtěžek putuje na konto SOS Ukrajina neziskové organizace Člověk v tísni.

Studenti komparatistiky (srovnávací literatury) na pražské Filozofické fakultě UK zase uspořádali v podloubí své historické sídelní budovy řetězové čtení textů ukrajinských autorů. Posluchači mohli na místě přispět na sbírku Post Bellum organizovanou Pamětí národa.

Zdroje: FF UK.cuni.cz ,  MŠMT.cz, MUNI.cz, Seznam Zprávy, Study in the Czech Republic.cz, UTB.cz

Další články k tématu

Ruští studenti v Česku čelí finanční tísni i strachu

Ruští studenti v Česku čelí finanční tísni i strachu

Ruští studenti, kteří se distancují od politiky ruského prezidenta Vladimíra Putina, jsou i tak zasaženi sankcemi, které na Rusko uvalily západní země. K finanční tísni se u nich přidávají strachy o budoucnost nebo své blízké. Nesouhlasící studenti „I když jsem toho šílenýho sociopata, toho fašistickýho diktátora Vladimíra Putina vůbec nevolil, tak už jen to že píšu …

Studenti protestují proti válce na Ukrajině

Studenti protestují proti válce na Ukrajině

Studenti po celém Česku dávají hlasitě najevo svůj nesouhlas s ruskou agresí na Ukrajině. V úterý se před budovou Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně sešly stovky lidí, aby vyjádřili svou podporu Ukrajině. O několik dní dříve se do ulic vydali také studenti pražské DAMU a FAMU. Velkou protestní akci nachystala i Univerzita Palackého v Olomouci. „Jedná se …

Jazykové školy nabízejí ukrajinským uprchlíkům kurzy češtiny zdarma

Jazykové školy nabízejí ukrajinským uprchlíkům kurzy češtiny zdarma

Jazykové školy uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny umožňují navštěvovat kurzy češtiny zdarma nebo se slevou. Zájem o kurzy je velký, někde ale situaci komplikují problémy s ubytováním a pracovním uplatněním. Školám taky brzy začnou chybět na výuku zdarma peníze. Podle předsedkyně Asociace jazykových škol Marcely Hergesselové jsou jazykové kurzy zdarma dlouhodobě neudržitelné a stát by na ně …