Patnáct vysokých škol získalo finance na boj s plagiátorstvím

2. 3. 2011 | Aktuality

Celkem 15 vysokých škol, které se zapojily do projektu řízeného brněnskou Masarykovou univerzitou (MU), dostalo finanční příspěvek na zlepšení boje s plagiátorstvím. Za invencí systému, který se zaměřuje na vyhledávání podobných pasáží v závěrečných pracích, stojí právě informatici z této univerzity. Původně byl určen pro závěrečné, případně seminární práce, ale nově bude možné porovnávat i odborné články, publikace a jiná díla akademiků. Ty všechny se budou ukládat v elektronické podobě do tzv. Repozitáře, který bude při dodržení autorských práv do budoucna zpřístupněn i širší veřejnosti.

Na realizaci dosud získaly vysoké školy přes 13 milionů korun. Ty byly použity nejen na vytvoření technických podmínek nebo systémů pro sběr a archivaci prací a jejich kontrolu, ale nedílnou součástí projektu bylo například i vytvoření pravidel, jak dále postupovat při nalezení podobných textů.

„Hlavním úkolem odborníků z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity bude vyvinout nový systém pro sběr, řízenou prezentaci a kontrolu odborných článků, publikací a jiných děl vytvořených zaměstnanci nebo doktorskými studenty – tzv. Repozitar.cz,“ řekl vedoucí projektu Michal Brandejs z Fakulty informatiky MU. „Řešení pro centralizovaný sběr celých textů s řízeným zveřejňováním a kontrolou proti plagiátorství dosud neexistuje. I ve světě se podle dostupných informací sbírají jen metadata, tj. nikoli celé texty,“ dodal.

Deset z patnácti zapojených vysokých škol už plánuje pořídit si, upravovat a následně napojit své lokální systémy pro sběr děl svých zaměstnanců na systém Repozitar.cz. Tato databáze bude posléze také propojena s dalšími již existujícími systémy pro vyhledávání plagiátů, jako je například Theses.cz (vysokoškolské kvalifikační práce) či Odevzdej.cz (studentské práce).

Repozitar.cz umožní také zpřístupnit výsledky vědy širší veřejnosti při zachování práv autorů. Tento tzv. otevřený přístup k vědeckým informacím prosazuje hnutí Open Access, k jehož aktivitám se v říjnu 2010 přihlásila právě i MU, když připojila svůj podpis k Berlínské deklaraci.

Zdroj: tisková zpráva MU

Další články k tématu

Prorektor UK končí ve funkci po obvinění z plagiátorství

Prorektor UK končí ve funkci po obvinění z plagiátorství

Profesor Martin Kovář, který dlouhodobě působil na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a zastával také funkci prorektora, byl minulý týden obviněn z plagiátorství. V návaznosti na tuto událost ukončil Kovář svůj pracovní poměr na UK. S obviněním o plagiátorství přišli tři doktorandi z Kovářovy domovské fakulty. Ti detailně zanalyzovali ukázky z jeho knih o Anglii v době vlády …

číst více