Obrazy svého života představuje Aleš Kalivoda

30. 11. 2011 | Tiskové zprávy

Po celý prosinec 2011 jsou v Galerii Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava k vidění obrazy ostravského autora Aleše Kalivody pod názvem „Obrazy mého života“. Krajiny plné barev a také zátiší, provedená nezaměnitelným autorovým rukopisem, evokují příjemnou podzimní atmosféru.

Absolvent Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava Aleš Kalivoda je metalurgem, ale jeho celoživotní láskou je malířství. Měl v životě to štěstí, že v jeho sousedství žila akademická malířka Helena Salichová, u které se soukromně vzdělával.

Aleš Kalivoda vytvořil spolu s nejaktivnějšími výtvarníky DK Vítkovic skupinu GAMA. Největším ateliérem se mu pak stává příroda, především pak okolí Ostravy, Pobeskydí a Poodří. Tento nevyčerpatelná zdroj inspirace jej přímo provokuje k tomu, aby se zmocnil nabízeného tématu v plenéru.
Na svých toulkách přírodou zkoumá nejzajímavější partie krajiny v proměnách ročního období a vlivu člověka. Mnohé z jeho obrazů mají dnes historickou cenu, neboť dokumentují vzhled krajiny před rušivými zásahy civilizace.

S obrazy Aleše Kalivody se můžete setkávat na různých výstavách. Ta v Galerii VŠB-TUO potrvá do 22. prosince 2011. Vstup do galerie je denně od 8:00 do 17:00 hodin zdarma.

Mgr. Táňa Kantorková
manažerka pro vnější vztahy
telefon: 597 323 700 e­.mail: tana.kantorkova@vsb.cz