Obory pro neslyšící a pro práci s nimi

8. 2. 2016 | O studijních oborech

„Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota od lidí.“ Málokdo si dovede představit, jak by v životě obstál bez některého z pěti smyslů. Autorka citátu, americká spisovatelka Helena Kellerová, byla hluchoslepá, přesto vystudovala univerzitu a napsala řadu knih. V našem speciálu o oborech se zaměříme na obory, které se týkají neslyšících a těch, kdo s nimi chtějí pracovat a pomáhat jim.

Neslyšící a studium na VŠ

Začátkem 90. let se začaly neslyšícím, ale i těm, kdo s nimi chtěli pracovat, otevírat první možnosti studia na vyšších odborných a vysokých školách. V zásadě mohou však neslyšící studovat jakýkoli obor na jakékoli škole. V ČR ale existují dva obory založené s ohledem na neslyšící studenty. Protože jde o velmi specifické obory, není na ně přijímáno mnoho uchazečů. Prvním z nich je obor Výchovná dramatika pro neslyšící*. Lze ho studovat už od roku 1992 na brněnské JAMU. Jde o bakalářské i navazující magisterské studium, které je koncipováno jako pedagogicko-umělecký obor. Druhý obor – *Čeština v komunikaci neslyšících – je možné studovat na Filozofické fakultě UK v Praze. I tady jde o denní bakalářský a navazující magisterský studijní program. Obor se navíc dále dělí na tři specializace: odbornou, pedagogicko-komunikační a tlumočnickou, která je ovšem určená pouze slyšícím studentům.

Přijímací zkoušky

Na Výchovnou dramatiku neslyšících na JAMU jsou přijímačky logicky zaměřeny nejen na vaše znalosti a dovednosti v oblasti divadelnictví, pedagogiky a psychologie, orientaci v kultuře neslyšících, ale také na schopnost komunikace v kolektivu. Součástí je také praktická zkouška zaměřená na osobnostní předpoklady uchazeče. Podrobnější informace naleznete zde. Talentové přijímací zkoušky se letos budou konat v dubnu. Přihlášky můžete podávat do 29. února 2016. Obvykle je přijímáno 5 až 8 studentů.

Na obor Čeština v komunikaci neslyšících, který lze studovat jedno- i dvouoborově, je maximální počet přijímaných uchazečů je 30. Ke studiu se mohou hlásit slyšící i neslyšící uchazeči. Přijímací zkouška je písemná, jednokolová. Uchazeči musí prokázat znalosti v orientaci v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících, rozumové předpoklady ke studiu, znalosti českého jazyka atd. Více se dozvíte zde.

Znakový jazyk, step, logopedie i relaxační techniky

Předměty, které můžete v rámci těchto oborů studovat, jsou různorodé. U Výchovné dramatiky pro neslyšící jde například o akrobacii, moderní a klasický tanec, step, žonglování, psychologii sebepoznání, relaxační techniky, logopedii, dějiny kultury, dějiny pohybového divadla, historii péče o neslyšící či speciální pedagogiku. Teoretické i praktické předměty jsou přednášeny orálně se simultánním překladem do českého znakového jazyka. Studenti mají k dispozici i písemný záznam teoretických přednášek a průběžné individuální konzultace k daným předmětům. Do výuky se zapojují neslyšící absolventi oboru, ale i neslyšící absolventi FF UK v Praze, kteří vyučují komplexně český znakový jazyk. Součástí studia je i divadelní praxe, kterou studenti získávají v Divadelním studiu Marta i v jiných divadlech. Ateliér Výchovné dramatiky neslyšících navíc spolupracuje se školami pro sluchově postižené děti a s dalšími institucemi, které nabízejí absolventům možnost uplatnit se v oboru.

Co se týče oboru Čeština v komunikaci neslyšících, mezi vyučovanými předměty najdete například gramatiku znakových jazyků, kulturu českých neslyšících, zápis znakového jazyka, fonetiku a fonologii znakového jazyka či psanou češtinu českých neslyšících. Ve třetím ročníku pak přijde na řadu praxe, která je podle specializace buď tlumočnocká, odborná nebo komunikační.

Uplatnění absolventů

Uplatnění nacházejí absolventi jako učitelé na středních, základnách a mateřských školách pro sluchově postižené, jako lektoři českého znakového jazyka, tlumočníci, výzkumníci českého znakového jazyka, také jako moderátoři televizních pořadů pro neslyšící diváky nebo zaměstnanci servisních organizací pro lidi s vadou sluchu a jejich rodinné příslušníky.

Všecko jde, když se chce

I člověk s vrozenou vadou sluchu ale může studovat klasické vysokoškolské obory. Stačí mít silnou vůli, nadhled a vytrvalost jako Eva Michálková (25), která se narodila pouze s dvěma procenty sluchu. Nepoužívá ale znakový jazyk, naučila se perfektně odezírat a zvládá češtinu, angličtinu i další cizí jazyky.„Díky paní logopedce, která šla obtížnější cestou naučit mě odezírat a díky mé mamince, která se mi opravdu mimořádně věnovala, dnes téměř nikdo, kdo o mé vadě předem neví, nepozná, že jsem neslyšící,“ říká Michálková. Po studiu bakalářského oboru mezinárodní vztahy a evropská studia na pražské Metropolitní univerzitě se rozhodla studovat na University of Pennsylvania obor Organizational Dynamics and Leadership. „Zahraniční vzdělání má pro mě přidanou hodnotu – – akademické obohacení, rozšíření obzorů a poznání nejen odlišných kultur, ale i sebe sama,“ dodává Michálková. V současné době je zpět v České republice.

Zdroje:

www.grantadvisor.cz, www.ff.cuni.cz, www.difa.jamu.cz, www.freeimages.com, archiv Evy Michálkové

Další články k tématu

100 let učení oslaví univerzity hokejem. MUNI se střetne s MENDELU

100 let učení oslaví univerzity hokejem. MUNI se střetne s MENDELU

Masarykova univerzita a Mendelova univerzita letos obě slaví sto let své existence. V rámci oslav se obě univerzity rozhodly poměřit síly i mimo přednáškové sály. 7. listopadu se tak utkají na ledové ploše v DRFG aréně, kde se rozhodne, kdo je stoletým univerzitním hokejovým králem Brna! Vítěz duelu bude mít tu čest držet u sebe …

číst více
Studenti MUNI můžou tisknout ve 3D, nebo mít počítačové programy zdarma

Studenti MUNI můžou tisknout ve 3D, nebo mít počítačové programy zdarma

Těžký je život studenta! Masarykova univerzita to ví, a proto se jim ho snaží co nejvíc ulehčit. Svým studentům nabízí širokou nabídku IT služeb, které můžete využít při učení, tisku, nebo dokonce i pokud hledáte bydlení. Studovna nonstop Pokud se zrovna nacházíte v Brně a potřebujete klidné místo ke studiu, můžete navštívit Celouniverzitní počítačovou studovnu …

číst více
Tři důvody, proč jít na vejšku

Tři důvody, proč jít na vejšku

Vysoká škola není pro každého a titul není zárukou úspěchu. Nicméně jsou dovednosti a schopnosti, které můžete získat jenom při studiu. Takže jaký přínos pro vás bude mít studium na vejšce? Čtěte. 1. Získáte specializaci V oborech jako lékařství, právo nebo chemie bez vysokoškolského titulu prakticky pracovat nemůžete. Pokud vás láká budoucnost v některém z nich, máte …

číst více