Nejstarší soukromá vysoká škola v Brně slaví 15 let od založení

První soukromá vysoká škola v Brně nyní slaví 15 let od svého založení. Magisterské studium nabízí již 10 let. Školu absolvovalo více než 3000 absolventů. Škola během svého působení získala řadu prestižních ocenění a zahajuje spolupráci se zahraničními školami. Přihlášky uchazeči mohou podávat ještě do 15.10.

AKADEMIE STING vznikala v době, kdy soukromé školy byly v České republice velmi málo rozšířené. Navázala na působení Soukromé vyšší odborné školy daňového poradenství STING, která působila v českém školství od roku 1996. AKADEMIE STING vznikla rozhodnutím MŠMT čj. 31 908/2000–30 ze dne 7. 12. 2000 a stala se tak první soukromou vysokou školou v Brně. V této době nabízela pouze bakalářské studijní obory zaměřené na oblast zdaňování a managementu malých a středních podniků. V roce 2005 škola získala akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Podniková ekonomika a management. Škola tak rozšířila svoje portfolio oborů na bakalářské i magisterské studium v prezenční i kombinované formě. Zajímavostí také je, že AKADEMIE STING opravila a zrekonstruovala historickou budovu z roku 1887, která dříve chátrala.

Od založení AKADEMIE STING školu úspěšně vystudovalo více než 3000 absolventů, což je největší počet absolventů soukromé školy na Moravě. „Každým rokem vyhodnocujeme spokojenost a uplatnění absolventů. Můžeme se pochlubit jejich velkou zaměstnaností v oboru, která se pohybuje okolo 98%“, uvedl doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor AKADEMIE STING. Čím se AKADEMIE STING snaží odlišit od ostatních škol? Nabízí zajímavé a prakticky zaměřené studijní obory, aktivní propojení studia s praxí, profesionální akademické zázemí, nízké školné, flexibilní studium, základní výukové materiály v ceně a mnoho dalších výhod. „Šikovní studenti u nás například studují zcela zdarma“, dodává Sadovský.

„Naše další kroky budou směřovat k rozvoji školy nejen v České republice, ale i v zahraničí. Podali jsme žádost o program ERASMUS+ a komunikujeme se zahraničními partnery, kam by naši studenti i pracovníci mohli vycestovat na studijní či pracovní stáže“, uzavírá Sadovský. Škola během svého působení získala také řadu prestižních ocenění. Byla vyhodnocena jako Nejlepší malá a střední firma města Brna a také Nejlepší soukromá vysoká škola roku 2015.

Zájemci o studium mohou stále podávat přihlášky do 15. 10. 2015 na stránkách www.sting.cz