Špičkově vybavené pracoviště katedry psychologie bude sloužit veřejnosti

29. 11. 2013 | Tiskové zprávy

Propojení akademického vzdělávání a výzkumu s potřebami praxe zajistí nově otevřené Praktické pracoviště. Slavnostní otevření se uskuteční 3. prosince 2013 v 10.30 hodin v prostorách Katedry psychologie FF UP ve Vodární ulici.

„Praktické pracoviště bude poskytovat profesionální psychologické služby veřejnosti v oblasti rodinně-poradenské, školně-poradenské, klinické, dopravně-psychologické, pracovně-psychologické, výzkumné a metodologické, a to za možnosti aktivního zapojení studentů. Přímými poskytovateli služeb budou psychologové-odborníci z řad zaměstnanců katedry i externisté,“ uvedla PhDr. Iva Velková.

Pracoviště se zaměřuje na přímou práci jak s jednotlivými klienty (poradenské, terapeutické a klinické služby; diagnosticko-poradenské služby pro řidiče a uchazeče o zaměstnání), tak s právnickými osobami. V oblastech psychologie práce a organizace a dopravní psychologie jsou to zejména střední a velcí zaměstnavatelé, v oblastech výzkumu a metodologie se jedná zejména o státní nebo polostátní organizace.

Součástí pracoviště jsou špičkově vybavená výzkumná laboratoř a konzultační a výcvikové prostory. V laboratoři jsou k dispozici diagnostické přístroje, např. Vienna Test System, EEG Biofeedback, binokulární oční kamera nebo EMG, psychodiagnostické metody, včetně testu rodinného systému FAST, či tzv. projektivní metody (Hand-test, Rorschachův test, Tématicko-apercepční test).

Praktické pracoviště je součástí partnerské sítě, která je tvořena vybranými vzdělávacími, zdravotnickými, sociálně poradenskými, výzkumnými institucemi a komerčními subjekty na území celé České republiky.

Praktické pracoviště vzniklo mimo jiné za podpory dvou projektů, „Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci“ CZ.1.07/2.4.00/31­.0153 a „Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP v praxi“ CZ.1.07/2.2.00/28­.0143.

Zprávu zpracovala Lenka Skácelíková, oddělení komunikace UP

Bližší informace:
PhDr. Iva Velková
vedoucí Praktického pracoviště
Katedra psychologie Filozofické fakulty UP
e-mail: iva.velkova@upol.cz
tel.: 585 633 528, 730 587 796