Novinky na Pedagogické fakultě v Plzni

7. 1. 2005 | Aktuality

Západočeská univerzita v Plzni se rozhodla od příštího roku umožnit na Pedagogické fakultě nově studovat i francouzský jazyk pro budoucí učitele základních škol.

Západočeská univerzita v Plzni se rozhodla od příštího roku umožnit na Pedagogické fakultě nově studovat i francouzský jazyk pro budoucí učitele základních škol. Vedení školy bylo motivováno nepříliš vysokou úrovní francouzštiny na středních školách v regionu, a proto rozhodlo, že se jazyk bude na fakultě studovat od samých začátků. Případní uchazeči tak nebudou podstupovat jazykový test. V rámci republiky se jedná o poměrně výjimečný jev, neboť na většině podobných fakultách přijímací zkoušky z francouzštiny jsou a nezřídka poměrně obtížné. Francouzský jazyk budou moci studenti absolvovat v kombinaci s jinými předměty.

Další změnou na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity je pozastavení výuky angličtiny, poněvadž se škole nepodařilo obnovit její akreditaci. Nemělo by to však být konečné řešení – fakulta se bude i nadále snažit o obnovení akreditace výuky předmětu. Jedním z nejdůležitějších důvodů je fakt, že úroveň výuky angličtiny na základních školách v kraji není dosud plně kvalifikovaná a je v zájmu fakulty tento jev změnit k lepšímu. Hlavním důvodem pro neudělení akreditace byla nespokojenost s neodpovídajícím vědeckým stupněm vzdělání a slabá publikační činnost vyučujících.

Další novinkou týkající se Pedagogické fakulty bude od příštího roku rozdělení studia na bakalářské a navazující magisterské tak, jak již je tomu na řadě vysokých škol v republice.