Novela zákona umožní domácí vzdělávání na 2. stupni ZŠ

13. 2. 2013 | Aktuality

Doposud bylo možné individuální (domácí) vzdělávání pouze na 1. stupni základní školy. Od školního roku 2014/2015 to nejspíš bude možné i na stupni druhém. S touto změnou počítá novela školského zákona.

„Individuální vzdělávání na 1. stupni základních škol se osvědčilo, nevyskytly se žádné zásadní problémy, stejně tak ani v průběhu pětiletého pokusného ověřování na druhém stupni základní školy, proto je možné otevřít možnost jeho legislativního ukotvení také na druhý stupeň,“ sdělil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč.

U vzdělavatelů žáků 1. stupně stačí středoškolské vzdělání s maturitou. U vzdělavatelů žáků 2. stupně už novela zákona počítá se zvýšením nároků – požadováno bude minimálně bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání.

Nejčastěji žáky doma vyučují rodiče, na některé předměty jsou najímáni externisté (výtvarná, hudební nebo tělesná výchova). Učebnice žákům zapůjčuje škola. Hlavnímu důvody žádostí o možnost pokračování individuální výuky jsou dobré zkušenosti se stejnou formou vzdělání na 1. stupni, zdravotní, psychické či jiné problémy žáků, možnosti rozvoje nadání žáka a možnost cestovat s žáky do zahraničí.

Zdroj informací: webové stránky MŠMT
Zdroj foto: stock.xchng