Nová specializace pro studenty historie na FF MU

1. 4. 2011 | Aktuality

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nabízí novou studijní specializaci magisterského studia historie. Zaměřena bude na moderní dějiny a multikulturní společnost. „Vycházíme z předpokladu, že redukování problému soužití různých kultur na otázky sociálních a pedagogických strategií a technik, bez širšího, především kulturně-historického znalostního základu, je jednou ze základních překážek úspěšného zavedení multikulturní výchovy do školství a veřejného života. Otevírá se zde proto široký prostor k využití studia historie a uplatnění jeho metod,“ řekl vedoucí projektu Tomáš Dvořák. Partnerem projektu se stalo Muzeum romské kultury, které se podílelo na jeho celkové koncepci, a to zejména v oblastech spojených s jeho aktivitami a tematickým zaměřením. Ke vzniku nové specializace pak přispělo mimo jiné i 10 milionů korun získaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.

Nové odvětví studia historie na FF MU v sobě zahrnuje celou řadu dílčích kulturně-historických oborů, čímž získává jakýsi „multikulturní rozměr“. Dalším jejím výrazným rysem je také snaha o internaciona­lizaci studia, kterou představuje zejména výuka v cizím jazyce a rovněž spolupráce se zahraničními odborníky. Ti budou přednášet jak v rámci běžné výuky, tak i v dílčích diskuzních seminářích. Pevnou součástí studia budou však i nejrůznější formy odborných praxí nebo například tři týdenní zahraniční exkurze zaměřené na témata studijní specializace.

Úspěšní absolventi mohou kromě magisterského diplomu získat také certifikát o absolvování specializačního studia podpořeného Evropskou unií. Vzhledem k širokému pojetí oboru se pak budou moci uplatnit třeba ve školství, v mediální sféře, poradenství, veřejné správě, různých mezinárodních organizacích či ve výzkumu.

Zdroj: tisková zpráva MU