Nová fakulta na Jihočeské univerzitě

17. 7. 2006 | Aktuality

K 1. lednu 2007 se Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích rozšíří o nově vzniklou, v pořadí již sedmou fakultu, a to ekonomickou.

Projekt je součástí dlouhodobě plánovaného procesu rozdělení fakulty na část technologickou a část ekonomickou. Vedení školy počítá s přibližným počtem 1200 studentů. Část z nich přejde ze stávající zemědělské fakulty.

Jaké obory se budou na ekonomické fakultě profilovat? Fakulta nabídne studentům například tyto obory v bakalářském a magisterském stupni: Ekonomika a management, zahrnující nosné obory Účetnictví a finanční řízení podniku; Obchodní podnikání včetně specializace Cestovní ruch; Strukturální politika EU a rozvoj venkova. Připravují se i akreditace oborů Matematické modelování v ekonomii, Management a ekonomika podniku, Cestovní ruch nebo v rámci oboru Obchodní podnikání specializace Družstevnictví. Rektor univerzity připustil, že by se součástí nabízených studijních programů výše uvedené fakulty mohly stát i hotelnictví, agroturistika či gastronomie.

Pro aktuální informace sledujte stránky školy.