Nezletilí kriminálníci

19. 11. 2004 | Aktuality

Nezletilí se v poslední době stále častěji dopouštějí trestných činů, brutálních vražd a znásilnění. Sled těchto události spustil řetězovou reakci, jež není diskutována jen v parlamentu, jde také o velkou mediální a společenskou diskuse. Diskutuje se především o snížení věkové hranice trestní zodpovědnosti.

Jak řešit situaci, kdy se nezletilý dopustí těžkého trestného činu? Spáchá-li brutální vraždu dospělý jedinec, je ihned jasné, jak to s ním dopadne – posedí si pár let ve vězení. Ale co s dítětem? Názory jsou rozporuplné. K tomu všemu se přidává otázka práva na legální sex.

Někteří odborníci se totiž domnívají, že sníží-li se hranici trestní zodpovědnosti, je třeba snížit i hranici prvního legálního sexuálního styku. Jiní jsou toho názoru, že sexuální věková hranice nesouvisí s trestní hranicí odpovědnosti.

Téma je propíráno ze všech možných stran, na názory těch, kterých se to týká nejvíce, totiž nezletilých, se ale ptá málokdo…

„Co si myslíš o snížení hranice trestní odpovědnosti a hranici prvního zákonného pohlavního styku? Snížil bys hranici a jestli ano, na kolik?“

Honza, 14 let Myslím si, že hranice by se měla snížit tak na 14 let a snížil bych hranici sexu na stejný věk. Takové vrahy bych ale nezavíral do věznic, ani do pasťáku, ale do nějakého speciálního zařízení nebo ústavu, speciálně vyvinutého pro nezletilé vrahy.

Markéta, 13 let Já nevím, asi bych nesnižovala hranici trestní odpovědnosti, spíš bychom měli vyřešit, jak to udělat, aby se takové případy v budoucnu vůbec nestávaly. Myslím, že ani hranice na první sex není podstatná, měli bychom se sexuálním životem začít, až se na to budeme cítit.

Jirka, 15let Hranici trestní odpovědnosti bych snížil asi na 13let a pro tyto vrahy by měly vzniknout ústavy se speciální péčí, rozhodně by se mělo úzce spolupracovat s rodinou a zejména takovým věcem předcházet. Myslím, že velký problém je ve společnosti, mělo by se o tom více mluvit, a to ne až tehdy, když se něco teprve stane.