Než se vypravíte do knihovny, zkuste internet

29. 11. 2004 | Aktuality

Vaši učitelé a profesoři mají zase o důvod míň pohrdat internetem jakožto zdrojem informací. Portál Google vymyslel pro vás (a koneckonců i pro ně) novou službu, speciálně zaměřenou na vyhledávání odborných textů publikovaných na webu. Google Scholar je zatím k dispozici ve zkušební beta-verzi.

Vizuálně se tato verze od klasického Google Web Search téměř neliší, podstatnější rozdíl je skrytý v její pozměněné funkci: Po zadání klíčového slova, případně více slov, služba vyhledá odkazy na odborné texty dostupné na internetu, v nichž se dané termíny vyskytují.

Autoři si zřejmě uvědomili, že pro vyhledání skutečně relevantních odkazů je nutné klíčová slova zadávat přesně a podle určitých logických pravidel. Z toho důvodu na hlavní stránku Google Scholar umístili i cestu k FAQ (frequently asked questions – často kladeným dotazům), které se týkají jeho použití. Mimo jiné zde zjistíte jak postupovat, abyste co nejrychleji našli konkrétní článek, případně vyhledali texty konkrétního autora atd, a to ze všech vědeckých či studijních disciplín.

Zajímavě vypadá i možnost najít přes internet knihu, která o daném tématu pojednává, a dokonce určit i nejbližší knihovnu, kam si pro ni můžete zajít. Je nasnadě, že tento systém ke své dokonalosti potřebuje fungující a dobře „spolupracující“ knihovní online databáze a především dostatečné informace o příslušné knize v elektronické podobě.

Google Scholar rozhodně není, a ani nemůže být komplexní a dokonalou studnicí všech odborných článků, recenzí, zpráv nebo jiných textů z celého internetu. Při jeho zkušebním použití brzy zjistíte, že ne všechny odkazy korektně fungují. Texty jsou navíc často z pochopitelných důvodů ve formátu PDF, což může prodloužit dobu jejich načítání a tím pádem i celkový čas, který strávíte hledáním nejvhodnějších zdrojů pro svou práci.

Asi netřeba dodávat, že větší úspěch budete mít při shánění cizojazyčných než českých textů. Na druhou stranu vám vyhledávač může ušetřit podstatnou část úsilí: Nejenže najde odkazy související s vaším tématem, ale navíc je seřadí podle relevance a zvlášť oddělí citace (včetně citací z dokumentů, které nejsou v elektronické formě dostupné).

Pokud si chcete sami ověřit, co Google Scholar dokáže či nedokáže, vyzkoušejte to na adrese: http://scholar.google.com/

zdroj: scholar.google.com, www.ceskaskola.cz