Nerozumíte si s dětmi? Možná je to proto, že při mluvení používají větší část mozku

26. 1. 2021 | Stojí za přečtení

komunikace dětíNový výzkum prokázal, že děti používají větší část mozku na práci s jazykem než dospělí. V dospělosti se již na mluvení pravá část mozku nepodílí, na rozdíl od levé části mozku, která v tomto směru funguje i nadále.

To vysvětluje, proč děti a dospělí uvažují odlišným způsobem. Spoléhají se totiž na odlišné části mozku, které zpracovávají slova. Lidské mozky se vyvíjejí postupně s tím, jak stárneme. Podle nejnovějších objevů děti a dospívající používají k práci s jazykem obě části mozku. Ale jak se přiblíží dospělost, dojde ke změně a tuto funkci začne vykonávat pouze levá strana mozku. Změna začíná ve chvíli, kdy se člověk naučí mluvit a završí se přibližně v devatenácti letech.

„Tato nová zjištění by měla vědě pomoct lépe pochopit schopnost mozku se adaptovat, tedy schopnost mozku ‚upravit sám sebe‘, která je známá pod pojmem ‚plasticita‘ mozku,“ sdělil doktor William Gaillard, který pracuje jako neurolog v Dětské národní nemocnici ve Washingtonu, DC a na studii se podílel. Tento objev by dle Gaillarda mohl v budoucnu pomoci v léčbě mladých i dospělých neurologických pacientů.

Vedoucí studie Elissa Newportová rovněž pokládá za zásadní zjištění, že děti mají řečová centra v obou částech mozku. To může pomoci vysvětlit, proč se dětem rychleji a často bez následků hojí zranění mozku. Newportová se studování mozku věnuje dlouhodobě, působí jako neuroložka a vedoucí Centra pro plasticitu mozku ve Washingtonu.

Jak přesně mozek funguje

Již celé stovky let vědci studují mozek tak, že zkoumají lidi, kteří se zotavují ze zranění mozku. Mnoho pacientů, kteří měli zraněnou levou polovinu mozku, mají problém chápat nebo používat slova. Doktoři proto usoudili, že levá část mozku spravuje schopnost používat jazyk. Důvod, proč se zranění mozku u dětí hojí lépe než u dospělých, byl pro vědce až doteď záhadou.

Studie zkoumala mozkovou aktivitu 39 dětí a 14 dospělých, kteří se snažili pochopit různé věty. Za tímto účelem vědci použili fMRI sken, který jim poskytl snímky obou hemisfér. Barevné skvrny na každém obrázku ukázaly, do které části mozku proudilo nejvíce krve, tedy která část mozku byla v danou chvíli nejaktivnější.

Ke svému překvapení výzkumný tým odhalil, že děti používaly kromě levé části mozku i tu pravou. Aktivita v pravé polovině mozku postupně u starších dětí klesala a u devatenáctiletých lidí již pravá polovina mozku nevykazovala při práci s jazykem žádnou aktivitu, na rozdíl od levé poloviny.

A právě schopnost používat při mluvení obě části mozku vysvětluje to, proč na dětech zranění levé části mozku nezanechávají takové následky jako na dospělých.

lllTento obrázek ukazuje, jakou aktivitu mozek vykazuje při zpracovávání slov a jazyka. Vrchní řada ukazuje levou část mozku, dolní řada pravou část mozku. Zdroj: Elissa Newportová

Takže až příště budete mít dojem, že se se staršími sourozenci nebo rodiči nemůžete domluvit, může to být proto, že na práci s jazykem používají menší část mozku než vy:-).

 
Zdroj:
sciencenewsforstudents.org

Další články k tématu