Na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy bez přijímaček?

31. 10. 2012 | Aktuality

Úspěšní řešitelé Korespodenčního semináře inspirovaného chemickou tématikou (KSICHT), kteří se přihlásí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy do oborů: Chemie, Chemie životního prostředí, Biochemie, Klinická a toxilogické analýze, Geologie, Hospodaření s přírodními zdroji, Geotechnologie a Ochrana životního prostředí budou přijati ke studiu bez přijímacích zkoušek.

Více informací na https://www.natur.cuni.cz/…imaci-rizeni

Další články k tématu