Mezinárodní soutěž o nejlepší magisterskou práci

25. 11. 2012 | Aktuality

Jste-li autory magisterské práce z oblasti ekonomie či financí, máte nyní jedinečnou šanci své úsilí zhodnotit. Centre des Professions Financières totiž pořádá další ročník soutěže o nejkvalitnější magisterskou práci ve výše uvedených oblastech. Letos se koná již po devětadvacáté. S ohledem na mezinárodní pojetí soutěže je však nutné, aby přihlášená práce byla napsána v anglickém nebo francouzském jazyce.

Cílem soutěže je podle jejích organizátorů propojit finanční specialisty a pedagogy tak, aby více motivovali a dále podporovali studenty v hledání relevantních témat a řešení v ekonomických a finančních otázkách. Díky této spolupráci pak mohou studenti své výsledky – třeba právě i za pomoci zmíněné soutěže – prosadit v praxi a zároveň si zabezpečit dobré pracovní uplatnění.

Celkem bude uděleno devět cen v souhrnné částce 50 tisíc eur. Nejvyšší ocenění bude mít hodnotu 10 tisíc eur. Jednotlivé kategorie jsou následující: Accounting, Asset & Liability, Management, Banking, Corporate Finance, Economics, Financial Analysis, Financial Law, Financial Markets Insurance, Real Estate a Risk Management.

Nejzazší datum obhájení práce, kterou soutěžící může přihlásit, je 1. září 2011. Práce by zároveň měla být hodnocena nanejvýše stupněm B+. Konečný termín pro zaslání práce včetně dalších náležitostí (přihláška, prohlášení, že jde o původní práci, souhlas s publikací části nebo celé práce pořadatelem nebo jeho partnery a synopse práce v PDF) je 14. prosince 2012.

Další informace včetně úplného znění soutěžních podmínek najdete na www.professionsfinancieres.com

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: www.professionsfinancieres.com
Zdroj loga: www.professionsfinancieres.com