Mezinárodní konference Cyberspace 2003:

15. 10. 2003 | Aktuality

Kyberprostoru a uplatnění práva v něm se bude věnovat první ročník mezinárodní konference Kyberprostor 2003: Normativní systémy, který pořádá Katedra Právní teorie PrF MU ve spolupráci s katedrou Masmediálních studií FSS MU 29. října 2003 na půdě Právnické fakulty v Brně.

Kyberprostoru a uplatnění práva v něm se bude věnovat první ročník mezinárodní konference Kyberprostor 2003: Normativní systémy, který pořádá Katedra Právní teorie PrF MU ve spolupráci s katedrou Masmediálních studií FSS MU 29. října 2003 na půdě Právnické fakulty v Brně.

Na programu konference je pět přednášek českých expertů z oblasti médií a práva, kteří se budou věnovat tématům sociální reality, normativních systémů, mediálního působení a infoetiky ve sféře kybernetického prostoru. Souběžně s konferencí se připravuje sborník mezinárodních prací autorů, který vyjde v anglickém jazyce.

Více informací ke konferenci, jejím tématům, účastníkům a případné registraci příspěvků lze najít na webové stránce www.law.muni.cz/kon­ference.

 

Zdroj: http://www.law.muni.cz/konference/