MBA programy – prohloubení vzdělání

19. 1. 2004 | O studijních oborech

V dnešní době se vysokoškolské vzdělání stává téměř samozřejmostí. V mnoha profesích a k dosažení určitých (převážně vyšších) pozic je takřka nevyhnutelné. Mnohdy ale ani to nestačí, lépe řečeno, prohloubení již dosaženého vzdělání je obrovskou výhodou. Mezinárodní titul je vzhledem k brzkému vstupu České republiky do EU přímo skvělý. MBA programy jsou jednou z variant, jak toho dosáhnout.

V dnešní době se vysokoškolské vzdělání stává téměř samozřejmostí. Pro mnoho profesí a k dosažení určitých (převážně vyšších) pozic je takřka nevyhnutelné. Mnohdy ale ani to nestačí, lépe řečeno, prohloubení již dosaženého vzdělání je obrovskou výhodou. Mezinárodní titul je vzhledem k brzkému vstupu České republiky do EU přímo skvělý. MBA programy jsou jednou z variant, jak toho dosáhnout.

Co je MBA

MBA znamená „Master of Business Administration“ a v překladu znamená Master magister, Business Administration pak může být přeloženo jako podnikové hospodářství a management. V zemích jako USA a Velká Británie je prezenční (denní) studium MBA ekvivalentem našemu studiu inženýrskému na ekonomických vysokých školách a fakultách. V České republice získání tohoto titulu nabízí nejen vysoké školy, ale i různé instituce již řadu let.

Jedná se o realizování studijních programů zahraničních vysokých škol a pod jejich záštitou v České republice. Zájemce o takové vzdělání ale musí velice dobře rozmýšlet, který z nabízených programů a také na jaké škole či instituci si vybrat. Studium je totiž placené a jedná se o nemalé částky.

Malý přehled o MBA

Program MBA je určen pro managery ze všech oborových sfér se zájmem o prohloubení již dosažených znalostí a získání určitého specializovaného profesního vzdělání.

Požadavky k přijetí jsou na většině institucí a škol v ČR velmi podobné. Hlavní podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (v některých případech stačí i bakalářský titul) a nejméně tři roky praxe ve funkci managera.

Ve výjimečných případek může být ke studiu přijat i uchazeč bez VŠ vzdělání, pokud splňuje podmínku alespoň desetileté praxe v pozici top managera. Forma studia je jak prezenční, tak kombinovaná. Je totiž mnohdy koncipováno jako studium při zaměstnání. Studenti se pak scházejí o víkendech a přes týden vypracovávají zadané úkoly. Studium při zaměstnání má také tu výhodu, že studijní látku mohou účastníci přímo aplikovat na vlastní firmy a organizace, ve svém zaměstnání a naopak problémy vzniklé na pracovišti prodiskutovat ve škole. Vzniká zde tedy dobrá interaktivita a zaměstnání se vlastně stává učební pomůckou. Po studentech se navíc takováto aktivita přímo vyžaduje.

Doba trvání studia je různá. Může trvat od 2 do 4 let. Některé programy ale nabízí studium kratší. Existuje dokonce možnost studovat určitou dobu přímo na partnerské univerzitě v zahraničí.

Spolupráce se zahraničními univerzitami je velká a studijní programy jsou na ní vlastně založeny. Jedná se vlastně o to, že v českých podmínkách byl ve spolupráci se zahraniční univerzitou vytvořen studijní program odpovídající tamnímu programu.

Například studenti Brno International Business school (B. I. B. S., a. s.) jsou registrováni jak v České republice, tak na partnerské univerzitě ve Velké Británii a titul jim po absolvování vydá zahraniční univerzita. Právě tato spolupráce však vyžaduje jazykové předpoklady, tedy velmi dobré znalosti angličtiny. Většina programů je částečně a některé celkově vedená v anglickém jazyce. Promítá se to i do požadavků k přijetí, kdy se v přijímacím řízení skládají zkoušky z jazyka. Může se ale stát, že po uchazeči bude požadováno i mezinárodní osvědčení o znalosti jazyka, např. zkouška TOEFL.

Akreditace a CAMBAS

Jelikož programy a udělení titulu MBA není v České republice zařazeno do programů MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), nemůže tato instituce hlídat jejich úroveň. Je dobré si tedy ověřit kvalitu programů předem. Jedním z měřítek může být Česká asociace MBA škol (CAMBAS). Studium by mělo být akreditováno v ČR. Právě CAMBAS se pak stará o dodržování podmínek, standardů a úrovně studia. Těmi jsou například délka a rozsah studia, kvalifikovanost vyučujících, ale i vybavení učeben a dostupnost studijních materiálů.

MBA v České republice

Existuje mnoho institucí a škol MBA programy nabízejících. Důležitým měřítkem by pro vybírajícího měla být jejich kvalita. Jedná se totiž o různá zaměření. Uchazeč by si pak měl velice dobře rozmyslet, jaké bude pro zdokonalení jeho znalostí a jejich prohloubení z pohledu jeho profese to nejlepší. Některé instituce jsou nejlepší z hlediska marketingu, jiné z hlediska strategického řízení atp. Pečlivý výběr je proto klíčový.

Rozdíly můžeme najít i v celkovém zaměření, které je ovlivněno například jejich zahraničními partnery. Britská a americká cesta se totiž od sebe liší a jelikož zahraniční univerzity českým institucím vlastně předávají své poznatky, jsou ovlivněny i ony.

První školy, které začaly nabízet titul MBA a zároveň se staly zakládajícími členy CAMBAS, jsou Vysoká škola ekonomická v Praze reprezentovaná Pražskou mezinárodní manažerskou školou (PIBS – Prague International Business School), České vysoké učení technické v Praze prostřednictvím Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS) a Vysoké učení technické v Brně se svojí Brno Business School na fakultě podnikatelské VUT.

Dnes mezi členy CAMBASu patří i Brno International Business School, a.s.; CMC Graduate School of Business; Czech Management Institute Praha – manažerská fakulta ESMA Barcelona; Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Institucí nabízejících kvalitní programy MBA je však víc.

Přehled nabídky MBA v ČR

Brno Business School FP VUT Brno (www.bbs.fbm.vutbr.cz), partnery jsou The Nottingham Trent University, Velká Británie a Dominican University v Chicagu, USA
Brno International Business School, a.s. (www.bibs.cz), partnerem je The Nottingham Trent University, Velká Británie
CMC Graduate School of Business (www.cmc.cz); ve spolupráci s DePaul University, Chicago, USA
Czech Management Institute Praha, manažerská fakulta ESMA Barcelona (www.esma.cz), partnerská univerzita ESMA v Barceloně Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, partnerskou školou je Liverpool John Moores University, Velká Británie
Masarykův ústav vyšších studií, České vysoké učení technické v Praze, partnerem je Sheffield Hallam University, Velká Británie Mezinárodní Pražská Univerzita, o. p. s. (www.mpu-prague.cz), partnerem je Severozápadní akademie státní služby v Sant-Petěrburgu, Rusko a Southern California University For Professional Studies
Open University v ČR, o.p.s. (www.openuniv.cz), pobočka The Open University sídlící v Milton Keynes, Velká Británie
Prague International Business School (www.pibs.cz), partnerem je Manchester Metropolitan University
University of New York in Prague (www.unyp.cz), má několik partnerských univerzit v New Yorku
U.S. Business School Praha (www.usbsp.com); spolupracuje s univerzitou Rochester Institute of Technology; akreditovaná AACSB (American Assembly of Collegiate Schools of Business – americká asociace manažerských škol, která reguluje standardy stejně jako CAMBAS u nás)
Vysoká škola finanční a správní v Praze (www.vsfs.cz), partnerská univerzita je City University of Washington

Kolik stojí MBA

Ceny jednotlivých programů se od sebe liší. Cena MBA studia se v České republice pohybuje v rozmezí od dvě stě tisíc korun do zhruba čtyř set tisíc korun. Lze najít programy levnější i dražší. Při výborných výsledcích na některých institucích jsou udělována stipendia.

Kdy se rozhodnout o MBA ?

Odpovědět, že na střední škole, by se snad mohlo zdát přehnané, ale není to daleko od pravdy. Někdy je pro tyto programy, ale hlavně pro studijní programy v zahraničí (nemyslí se Erasmus/Socrates a jemu podobné) totiž nutný dobrý studijní průměr z vysoké školy. Proto by se již maturanti měli rozhodnout, co chtějí studovat a jak dobře, aby si mohli dovolit pokračovat v těchto programech. Na mnoha amerických školách požadují průměr lepší než 2, proto je nutné na tom pracovat již od začátku. Věřte, že v posledním semestru před bakalářskými zkouškami moc zachránit nelze.

Další články k tématu

Jak vycestovat s Erasmem? Pomůže vám s ubytováním i financemi

Jak vycestovat s Erasmem? Pomůže vám s ubytováním i financemi

Když uděláte tenhle velký krok do neznáma a vyjedete studovat do zahraničí, nepochybně se vrátíte se s řadou cenných zkušeností a nových přátelství, v budoucnu vám to navíc může pomoci v kariéře. Kde ale začít a co všechno je třeba před odjezdem vyřídit? Na to jsme se ptali odborné referentky programu Erasmus+ Heleny Fuxové.   Jsem student VŠ …

číst více
Na Erasmu v Madridu: Ubytování si shánějte až na místě, radí studentka

Na Erasmu v Madridu: Ubytování si shánějte až na místě, radí studentka

Markéta Rizikyová (23) strávila letní semestr na jedné z top univerzit ve Španělsku. Na několik měsíců opustila svou domovskou Fakultu sociálních věd a češtinu vyměnila za španělštinu a angličtinu. Jaké jsou největší rozdíly mezi studiem žurnalistiky v Praze a v Madridu a co lze zaplatit ze stipendia?  To všechno jsme se rozhodli od Markéty vyzvědět.   Proč ses …

číst více
VŠE sbírá mezinárodní ocenění

VŠE sbírá mezinárodní ocenění

Na Vysoké škole ekonomické v Praze je mezinárodní spolupráce dlouhodobě prioritou. To, že se VŠE na mezinárodní scéně daří, potvrzuje kromě počtu studentů v zahraničí třeba i fakt, že se univerzita pravidelně umisťuje mezi nejlepšími školami v rámci prestižních celosvětových žebříčků a je již několikanásobnou držitelkou řádu akademické palmy. Loni vyslala škola do téměř 50 zemí světa …

číst více