MBA programy – prohloubení vzdělání

19. 1. 2004 | O studijních oborech

V dnešní době se vysokoškolské vzdělání stává téměř samozřejmostí. V mnoha profesích a k dosažení určitých (převážně vyšších) pozic je takřka nevyhnutelné. Mnohdy ale ani to nestačí, lépe řečeno, prohloubení již dosaženého vzdělání je obrovskou výhodou. Mezinárodní titul je vzhledem k brzkému vstupu České republiky do EU přímo skvělý. MBA programy jsou jednou z variant, jak toho dosáhnout.

V dnešní době se vysokoškolské vzdělání stává téměř samozřejmostí. Pro mnoho profesí a k dosažení určitých (převážně vyšších) pozic je takřka nevyhnutelné. Mnohdy ale ani to nestačí, lépe řečeno, prohloubení již dosaženého vzdělání je obrovskou výhodou. Mezinárodní titul je vzhledem k brzkému vstupu České republiky do EU přímo skvělý. MBA programy jsou jednou z variant, jak toho dosáhnout.

Co je MBA

MBA znamená „Master of Business Administration“ a v překladu znamená Master magister, Business Administration pak může být přeloženo jako podnikové hospodářství a management. V zemích jako USA a Velká Británie je prezenční (denní) studium MBA ekvivalentem našemu studiu inženýrskému na ekonomických vysokých školách a fakultách. V České republice získání tohoto titulu nabízí nejen vysoké školy, ale i různé instituce již řadu let.

Jedná se o realizování studijních programů zahraničních vysokých škol a pod jejich záštitou v České republice. Zájemce o takové vzdělání ale musí velice dobře rozmýšlet, který z nabízených programů a také na jaké škole či instituci si vybrat. Studium je totiž placené a jedná se o nemalé částky.

Malý přehled o MBA

Program MBA je určen pro managery ze všech oborových sfér se zájmem o prohloubení již dosažených znalostí a získání určitého specializovaného profesního vzdělání.

Požadavky k přijetí jsou na většině institucí a škol v ČR velmi podobné. Hlavní podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (v některých případech stačí i bakalářský titul) a nejméně tři roky praxe ve funkci managera.

Ve výjimečných případek může být ke studiu přijat i uchazeč bez VŠ vzdělání, pokud splňuje podmínku alespoň desetileté praxe v pozici top managera. Forma studia je jak prezenční, tak kombinovaná. Je totiž mnohdy koncipováno jako studium při zaměstnání. Studenti se pak scházejí o víkendech a přes týden vypracovávají zadané úkoly. Studium při zaměstnání má také tu výhodu, že studijní látku mohou účastníci přímo aplikovat na vlastní firmy a organizace, ve svém zaměstnání a naopak problémy vzniklé na pracovišti prodiskutovat ve škole. Vzniká zde tedy dobrá interaktivita a zaměstnání se vlastně stává učební pomůckou. Po studentech se navíc takováto aktivita přímo vyžaduje.

Doba trvání studia je různá. Může trvat od 2 do 4 let. Některé programy ale nabízí studium kratší. Existuje dokonce možnost studovat určitou dobu přímo na partnerské univerzitě v zahraničí.

Spolupráce se zahraničními univerzitami je velká a studijní programy jsou na ní vlastně založeny. Jedná se vlastně o to, že v českých podmínkách byl ve spolupráci se zahraniční univerzitou vytvořen studijní program odpovídající tamnímu programu.

Například studenti Brno International Business school (B. I. B. S., a. s.) jsou registrováni jak v České republice, tak na partnerské univerzitě ve Velké Británii a titul jim po absolvování vydá zahraniční univerzita. Právě tato spolupráce však vyžaduje jazykové předpoklady, tedy velmi dobré znalosti angličtiny. Většina programů je částečně a některé celkově vedená v anglickém jazyce. Promítá se to i do požadavků k přijetí, kdy se v přijímacím řízení skládají zkoušky z jazyka. Může se ale stát, že po uchazeči bude požadováno i mezinárodní osvědčení o znalosti jazyka, např. zkouška TOEFL.

Akreditace a CAMBAS

Jelikož programy a udělení titulu MBA není v České republice zařazeno do programů MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), nemůže tato instituce hlídat jejich úroveň. Je dobré si tedy ověřit kvalitu programů předem. Jedním z měřítek může být Česká asociace MBA škol (CAMBAS). Studium by mělo být akreditováno v ČR. Právě CAMBAS se pak stará o dodržování podmínek, standardů a úrovně studia. Těmi jsou například délka a rozsah studia, kvalifikovanost vyučujících, ale i vybavení učeben a dostupnost studijních materiálů.

MBA v České republice

Existuje mnoho institucí a škol MBA programy nabízejících. Důležitým měřítkem by pro vybírajícího měla být jejich kvalita. Jedná se totiž o různá zaměření. Uchazeč by si pak měl velice dobře rozmyslet, jaké bude pro zdokonalení jeho znalostí a jejich prohloubení z pohledu jeho profese to nejlepší. Některé instituce jsou nejlepší z hlediska marketingu, jiné z hlediska strategického řízení atp. Pečlivý výběr je proto klíčový.

Rozdíly můžeme najít i v celkovém zaměření, které je ovlivněno například jejich zahraničními partnery. Britská a americká cesta se totiž od sebe liší a jelikož zahraniční univerzity českým institucím vlastně předávají své poznatky, jsou ovlivněny i ony.

První školy, které začaly nabízet titul MBA a zároveň se staly zakládajícími členy CAMBAS, jsou Vysoká škola ekonomická v Praze reprezentovaná Pražskou mezinárodní manažerskou školou (PIBS – Prague International Business School), České vysoké učení technické v Praze prostřednictvím Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS) a Vysoké učení technické v Brně se svojí Brno Business School na fakultě podnikatelské VUT.

Dnes mezi členy CAMBASu patří i Brno International Business School, a.s.; CMC Graduate School of Business; Czech Management Institute Praha – manažerská fakulta ESMA Barcelona; Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Institucí nabízejících kvalitní programy MBA je však víc.

Přehled nabídky MBA v ČR

Brno Business School FP VUT Brno (www.bbs.fbm.vutbr.cz), partnery jsou The Nottingham Trent University, Velká Británie a Dominican University v Chicagu, USA
Brno International Business School, a.s. (www.bibs.cz), partnerem je The Nottingham Trent University, Velká Británie
CMC Graduate School of Business (www.cmc.cz); ve spolupráci s DePaul University, Chicago, USA
Czech Management Institute Praha, manažerská fakulta ESMA Barcelona (www.esma.cz), partnerská univerzita ESMA v Barceloně Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, partnerskou školou je Liverpool John Moores University, Velká Británie
Masarykův ústav vyšších studií, České vysoké učení technické v Praze, partnerem je Sheffield Hallam University, Velká Británie Mezinárodní Pražská Univerzita, o. p. s. (www.mpu-prague.cz), partnerem je Severozápadní akademie státní služby v Sant-Petěrburgu, Rusko a Southern California University For Professional Studies
Open University v ČR, o.p.s. (www.openuniv.cz), pobočka The Open University sídlící v Milton Keynes, Velká Británie
Prague International Business School (www.pibs.cz), partnerem je Manchester Metropolitan University
University of New York in Prague (www.unyp.cz), má několik partnerských univerzit v New Yorku
U.S. Business School Praha (www.usbsp.com); spolupracuje s univerzitou Rochester Institute of Technology; akreditovaná AACSB (American Assembly of Collegiate Schools of Business – americká asociace manažerských škol, která reguluje standardy stejně jako CAMBAS u nás)
Vysoká škola finanční a správní v Praze (www.vsfs.cz), partnerská univerzita je City University of Washington

Kolik stojí MBA

Ceny jednotlivých programů se od sebe liší. Cena MBA studia se v České republice pohybuje v rozmezí od dvě stě tisíc korun do zhruba čtyř set tisíc korun. Lze najít programy levnější i dražší. Při výborných výsledcích na některých institucích jsou udělována stipendia.

Kdy se rozhodnout o MBA ?

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Odpovědět, že na střední škole, by se snad mohlo zdát přehnané, ale není to daleko od pravdy. Někdy je pro tyto programy, ale hlavně pro studijní programy v zahraničí (nemyslí se Erasmus/Socrates a jemu podobné) totiž nutný dobrý studijní průměr z vysoké školy. Proto by se již maturanti měli rozhodnout, co chtějí studovat a jak dobře, aby si mohli dovolit pokračovat v těchto programech. Na mnoha amerických školách požadují průměr lepší než 2, proto je nutné na tom pracovat již od začátku. Věřte, že v posledním semestru před bakalářskými zkouškami moc zachránit nelze.

Další články k tématu

VŠE sbírá mezinárodní ocenění

VŠE sbírá mezinárodní ocenění

Na Vysoké škole ekonomické v Praze je mezinárodní spolupráce dlouhodobě prioritou. To, že se VŠE na mezinárodní scéně daří, potvrzuje kromě počtu studentů v zahraničí třeba i fakt, že se univerzita pravidelně umisťuje mezi nejlepšími školami v rámci prestižních celosvětových žebříčků a je již několikanásobnou držitelkou řádu akademické palmy. Loni vyslala škola do téměř 50 zemí světa …

číst více