Maturitní slohovka: Jaká témata vás mohou čekat

4. 4. 2012 | Rady maturantům

Nová maturita přinesla i nový způsob zadávání a hodnocení slohových prací. Pojďme se podívat, jaká témata vás u maturitní slohovky mohou potkat a jak je co nejlépe zvládnout.

Nová maturita, nové slohovky

Slohové práce jsou v rámci nové maturity zadávány i hodnoceny úplně jinak, než jak jsme byli zvyklí dříve. Především je práce výrazně kratší, předepsaný rozsah je minimálně 200 slov u nižší obtížnosti, 250 slov u vyšší obtížnosti. Na výběr jednoho tématu z deseti máte necelou půlhodinu, na vypracování textu pak hodinu u základní úrovně. Další výraznou změnou je to, že vaši práci nebudou hodnotit učitelé, které znáte a kteří vás provázeli studiem na střední škole. Slohové práce jsou po vypracování sebrány a odeslány do Cermatu, kde budou přerozděleny naprosto cizím učitelům – těm, kteří se do programu dobrovolně přihlásili.

Nižší nebo vyšší obtížnost?

Tak jako všechno ostatní má i slohová práce vyšší a nižší obtížnost. Také podle toho se tedy můžete rozhodovat při volbě obtížnosti celé maturity. Nižší úroveň češtiny s sebou přináší spíše méně kreativní témata slohové práce. Vyzkoušet si zde můžete spíše útvary, které využijete v praktickém životě – popis pracovního postupu, článek do novin, informační článek nebo zpráva o kulturní události. Například na maturitní generálce se objevila tato témata:

 • Máme Skype, ICQ, Facebook, mobilní telefony, e-mail. Opravdu tak máme

k sobě blíž? Zpracování: zamyšlení

 • Dovolená na míru. Zpracování: popis postupu, jak krok za krokem připravit co nejzajímavější nabídku pro „cestovatele labužníka“
 • Muselo to takhle dopadnout? Zpracování: charakteristika s prvky úvahy, jejímž cílem je zachytit formování osobnosti závislého člověka
 • Kamery na každém kroku. Zpracování: článek do novin
 • Hezká, krásná, nejštíhlejší. Zpracování: referát o zdravém životním stylu
 • Nejsme masy, jsme sebevědomí občané! Otevřený dopis poslanci. Zpracování: otevřený dopis na aktuální téma
 • Má první hodina tance. Zpracování: vyprávění
 • Jak sestavit židli v osmi krocích (podle obrázku). Zpracování: popis pracovního postupu
 • Nejefektivnější způsob učení. Zpracování: informační článek
 • Zúčastnil/a jsem se festivalu, koncertu, dance party… Zpracování: zpráva o kulturní události

Vyšší úroveň maturity nabízí již o trochu kreativnější témata. Tato si studenti vyzkoušeli na generálce:

 • Každý máme svůj velký příběh aneb Život píše romány. Zpracování: vyprávění čerpající z vlastní rodinné historie
 • Rožni nebo rozsviť, žufánek nebo naběračka, zemák, erteple, kobzole nebo brambory? Zpracování: text s prvky výkladu o nářečních rozdílech v češtině
 • „Potřebujeme umění, abychom neuvízli v pasti současného digitálního světa.“ (B. Vašulka). Zpracování: polemika s výchozím textem
 • Synové a dcery vlasti. Zpracování: úvaha o vlastenectví a vlastenčení
 • Řev Českého lva. Zpracování: kritika zaměřená na současnou českou filmovou tvorbu
 • Genius loci: Nepostihnutelný duch místa aneb Co zůstává oku skryto. Zpracování: líčení
 • Obraz současné společnosti. „Hledám lidi, mém jak ve snu žili; – bez srdce však larvy najdu jen…“ (K. H. Mácha). Zpracování: esej inspirovaná uvedeným citátem
 • Dobrodružství, romantika, relaxace. Zn. Ideální dovolená. Zpracování: reportáž jako dotvoření textu do průvodce
 • Postavení ženy v arabském světě. Zpracování: článek do kulturního týdeníku
 • Evropě to osladíme?!? Zpracování: fejeton o přínosu Čechů EU

Jaké jsou tedy obecné rady a tipy pro zpracování slohové práce?

Raději se vyhnout originalitě

Bohužel je to tak. Nová maturita neumožňuje hodnotitelům dávat body navíc za originalitu slohové práce. Naopak je potřeba dodržet předepsanou formu. Pokud by vás originalita vyvedla z rozsahu daného literárního útvaru, mohla by vám dokonce uškodit. Ať už zvolíte jakékoliv téma, dejte si pozor, ať dodržíte formální náležitosti – držte se specifik vybraného žánru, myslete na předepsaný počet slov. Pokud se vám líbí téma, ale nejste si jisti, jak přesně má vypadat předepsaný literární útvar, vyberte raději něco jiného. Lepší je vybrat téma méně sympatické a zpracovat ho předepsaným způsobem. Buďte také opatrní, ať od tématu neutečete – za nedodržení tématu jsou bodové sankce.

Pište rukama!

To nám vždy říkala naše vyučující, když si stěžovala, že po nás práci nemůže přečíst. V případě státních maturit je toto ještě důležitější než obvykle, protože vaše slohovky nebudou číst učitelé, kteří váš rukopis znají, ale učitelé z jiných škol. Existuje dokonce psychologický výzkum, který dokazuje, že čitelně napsané práce s dobrou úpravou jsou bez ohledu na obsahovou stránku hodnoceny lépe než práce, které jsou náročné na luštění.

Další informace o slohových pracích i loňská zadání najdete na www.novamaturita.cz.

Zdroj: iDNES.cz

Zdroj fotografie: Stock.Xchng

Další články k tématu