Maturanti si mohou vyzkoušet těžší zkoušku z matematiky

24. 12. 2013 | Aktuality

Pozvednout celkovou úroveň matematické gramotnosti žáků středních škol bude mít za cíl nová zkouška s názvem Matematika+. V příštím roce začne na cca 45 spádových školách její pokusné ověřování.

Zkouška by se mohla stát součástí nepovinných zkoušek profilové části maturity. „Chceme ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, které jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření. Dalším cílem je vyzkoušet v praxi možnosti konkrétní spolupráce ministerstva a vysokých škol při využití hodnocení výsledků absolventů středního vzdělávání jako jednoho z možných kritérií přijetí k vysokoškolskému studiu,“ říká I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč.

Pokusné ověřování Matematiky+ je koncipováno jako tříleté, uskuteční se ve dvou fázích. V první (pilotní) fázi ve školním roce 2013/2014 budou mít možnost zkoušku dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou, a to na základě elektronické přihlášky podané prostřednictvím webového portálu Cermatu. Zkouška se bude konat v cca 45 spádových školách, a to začátkem dubna 2014. Výsledky zkoušky budou známy do 11. dubna 2014. Cílem pilotní fáze je ověření obsahu zkoušky v souladu s požadavky nároků vysokých škol.

V druhé (hlavní) fázi pokusného ověřování, která by se měla uskutečnit v kalendářních letech 2015 a 2016, budou mít ředitelé středních škol možnost zařadit zkoušku Matematika+ do portfolia nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Výsledek pak bude k dispozici fakultám jako jedno z možných kritérií přijímacího řízení ke studiu na vysoké škole pro akademické roky 2015/16 a 2016/17.

Hlavním realizátorem pokusného ověřování Matematika+ bude Cermat, konzultantem a podporovatelem pak Jednota českých matematiků a fyziků. Pokusné ověřování má podporu jak představitelů Asociace ředitelů gymnázií, tak Unie školských asociací CZESHA.

Více informací o pokusném ověřování Matematika+ lze nalézt zde.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: msmt.cz

Další články k tématu