Ministr školství Marcel Chládek:Matematika nesmí být strašák

2. 12. 2014 | Rady maturantům

Proč je podle ministra školství Marcela Chládka (ČSSD) důležitá maturita z matematiky a na co ze svých studentských let rád vzpomíná? Přečtěte si v následujícím rozhovoru.

Ministr školství Marcel Chládek z ČSSD vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou školu ekonomie a managementu. Kromě své politické dráhy pracoval jako učitel na základních a středních školách nebo ve vedení vzdělávacích institucí pro dospělé. Zeptali jsme se ho nejen na to, jak vnímá současné školství.

Co se vám vybaví jako první, když zavzpomínáte na svá studentská léta?

Každodenní sportování, na které už dnes bohužel nemám čas. Sportovat se ale i přesto snažím pravidelně.

Právě slavíme 25 let demokracie, a tak se hodně rekapituluje. Jak se podle vás za tu dobu změnilo české školství?

Školství se změnilo výrazně. Více se v něm používají moderní technologie. Žáci a studenti dostávají řadu informací i mimo školu a musí se jimi probrat, ač jsou různé validity.

Máte tři děti – jste spokojený se školními institucemi, které navštěvují?

Školou povinné je zatím jen jedno z mých dětí, které chodí do běžné veřejné základní školy, s kterou jsem spokojen.

Jsou podle vás dnes děti „hloupější“ nebo „línější“ než dřív, jak se často říká?

Nemyslím si, že by byly hloupější nebo línější. Jsou prostě jiné, protože se na nich odráží doba, ve které žijí. Je úkolem školství a pedagogů tento vývoj reflektovat.

Vy sám jste v projevu k novému školnímu roku řekl, že se zhoršil vztah mezi žáky, učiteli a rodiči. Ilustroval jste to na vtipu, kde dříve rodiče za špatné známky spílaly dětem, dnes už učitelce. Jak je možné tohle řešit?

Problémem je stále se zhoršující klima na školách a nízká prestiž učitelského povolání. To jsou věci, které se musí změnit. U pedagogů chystá ministerstvo školství například kariérní řád.

Znal jste jako student jméno ministra školství?

Ano. Tehdy se ministři nestřídali, jako je tomu dnes. Téměř po celou dobu mé školní docházky, jak té základní, tak středoškolské, byl ministrem pan Vondruška.

Jak se podle vás za posledních 25 let změnila role ministerstva školství?

Resortu přibyla řada agend, například evropské fondy. Nemyslím si, že by se ale role ministerstva nějak zásadně změnila. Spíš jen v mezích, ve kterých se měnilo samotné školství.

Co podle vás lidé v oblasti školství nejčastěji přehlížejí?

Je toho spousta, ale uvedu například přehlížení praxe ze zahraničí. Uvedu příklad – jeden z mých předchůdců chtěl zavést plošné testování žáků pátých a devátých tříd základních škol. S touto formou však jsou ve světě velmi nedobré zkušenosti, na což jsem ale musel upozorňovat já, coby tehdy ještě stínový ministr školství.

Chcete zavést povinnou maturitu z matematiky. Tenhle krok u středoškoláků moc ovací nesklidil. Proč je podle vás maturita z matematiky důležitá?

Matematika musí přestat být strašákem. Jedná se o základ přírodních věd, se kterým se můžeme setkat doslova na každém kroku. Zároveň ale říkám, že je třeba změnit způsob jejího vyučování. Posunout jej blíž k logickému myšlení.

Mnoho studentů dnes při studiu už pracuje, aby pak měli lepší postavení na trhu práce. Je to podle vás dobře?

Pokud je to v jejich časových možnostech a netrpí tím studium, pak tento aktivní přístup k životu vítám.

Co byste poradil dnešním studentům?

Popřál bych jim, ať se jim splní vše, co si předsevzali a ať jsou spokojeni v profesním i osobním životě.

Zdroj fotografií: msmt.cz