Last minute příprava na SCIO testy

5. 12. 2018 | Aktuality

V sobotu se budou konat první Národní srovnávací zkoušky tohoto školního roku. Opět budou součástí nebo přímo samotným základem přijímacího řízení na řadu vysokých škol. V tomto termínu NSZ můžete skládat pouze test z Obecných studijních předpokladů nebo Základů společenských věd. Na obě zkoušky se teď podíváme.

Obecné studijní předpoklady

Nejedná se o vědomostní test, takže nezáleží na tom, co jste na střední škole stihli v hodinách pokrýt. Při řešení úloh budete vycházet pouze z informací v zadání. Test ověřuje vaše schopnosti kritického uvažování, logiky i porozumění. Zkouška je rozdělena do dvou oddílů. Verbální část má 33 úloh, které například vychází z textu, jemuž musíte porozumět. Můžete také narazit na přiřazování slov k pojmům, hledání synonym či antonym a podobné typy úloh. Během 35 minut, které na oddíl máte, se tak otestuje vaše jazyková vybavenost. Analytická část, složená opět ze 33 úloh, je už o matematických a logických schopnostech. Zde se pracuje například s geometrickými obrazci, procenty, grafy nebo tabulkami. Na tento oddíl máte celkem 50 minut. Mezi oddíly není povoleno během zkoušky přeskakovat.

Příprava na tento druh testu spočívá hlavně v tréninku. Odkazy na stránky, které pár ukázkových testů nabízí online najdete zde a zde.

Pro preciznější přípravu si také můžete pořídit knihu Testy obecných studijních předpokladů dostupnou v knihkupectví i na internetu. Nebo se v budoucnu můžete zúčastnit některého z přípravných kurzů, které nabízí samotné SCIO nebo různé vzdělávací instituce či přímo univerzity.

Základy společenských věd

Pojem společenské vědy zahrnuje několik různých vědních oborů jako je politologie, filozofie, psychologie, právo nebo etika či ekonomie. U tohoto testu už tedy dojde na ověřování vědomostí získaných během středoškolského studia. U politologie navíc musíte mít přehled o aktuálním politickém dění. Celá zkouška trvá 60 minut, přičemž test tentokrát není rozdělen do oddílů. Úlohy tak můžete řešit v libovolném pořadí. Pokud vám na výsledku testu opravdu záleží, nespoléhejte se jen na učivo ze školy. Studenti bývají mnohdy překvapeni, když se setkají s otázkami, které v rámci osnovy vůbec neprobírali.

Pro lepší představu si i k této zkoušce můžete vyzkoušet několik online testů. Třeba tady a tady.

Zdroje: scio.cz, wikipedia.org, sokrates.cz.