Last minute příprava na SCIO testy

5. 12. 2018 | Aktuality

V sobotu se budou konat první Národní srovnávací zkoušky tohoto školního roku. Opět budou součástí nebo přímo samotným základem přijímacího řízení na řadu vysokých škol. V tomto termínu NSZ můžete skládat pouze test z Obecných studijních předpokladů nebo Základů společenských věd. Na obě zkoušky se teď podíváme.

Obecné studijní předpoklady

Nejedná se o vědomostní test, takže nezáleží na tom, co jste na střední škole stihli v hodinách pokrýt. Při řešení úloh budete vycházet pouze z informací v zadání. Test ověřuje vaše schopnosti kritického uvažování, logiky i porozumění. Zkouška je rozdělena do dvou oddílů. Verbální část má 33 úloh, které například vychází z textu, jemuž musíte porozumět. Můžete také narazit na přiřazování slov k pojmům, hledání synonym či antonym a podobné typy úloh. Během 35 minut, které na oddíl máte, se tak otestuje vaše jazyková vybavenost. Analytická část, složená opět ze 33 úloh, je už o matematických a logických schopnostech. Zde se pracuje například s geometrickými obrazci, procenty, grafy nebo tabulkami. Na tento oddíl máte celkem 50 minut. Mezi oddíly není povoleno během zkoušky přeskakovat.

Příprava na tento druh testu spočívá hlavně v tréninku. Odkazy na stránky, které pár ukázkových testů nabízí online najdete zde a zde.

Pro preciznější přípravu si také můžete pořídit knihu Testy obecných studijních předpokladů dostupnou v knihkupectví i na internetu. Nebo se v budoucnu můžete zúčastnit některého z přípravných kurzů, které nabízí samotné SCIO nebo různé vzdělávací instituce či přímo univerzity.

Základy společenských věd

Pojem společenské vědy zahrnuje několik různých vědních oborů jako je politologie, filozofie, psychologie, právo nebo etika či ekonomie. U tohoto testu už tedy dojde na ověřování vědomostí získaných během středoškolského studia. U politologie navíc musíte mít přehled o aktuálním politickém dění. Celá zkouška trvá 60 minut, přičemž test tentokrát není rozdělen do oddílů. Úlohy tak můžete řešit v libovolném pořadí. Pokud vám na výsledku testu opravdu záleží, nespoléhejte se jen na učivo ze školy. Studenti bývají mnohdy překvapeni, když se setkají s otázkami, které v rámci osnovy vůbec neprobírali.

Pro lepší představu si i k této zkoušce můžete vyzkoušet několik online testů. Třeba tady a tady.

Zdroje: scio.cz, wikipedia.org, sokrates.cz.

Další články k tématu

Ministerstvo nemá bránit zřízení soukromé školy kvůli místům, říká soud

Ministerstvo nemá bránit zřízení soukromé školy kvůli místům, říká soud

Ministerstvo školství nemůže stát v cestě zřízení nových soukromých škol pouze z toho důvodu, že daná lokalita má dost volných míst ve státních školách. K takovému závěru došel Nejvyšší správní soud. Podle jeho rozsudku je sice kapacita škol v lokalitě důležitým faktorem, ale nikoliv jediným. Ministerstvo by mělo brát v potaz také možnosti výběru ve vzdělávání, vůli samospráv či zájem …

Příprava na přijímačky může stát tisíce. Diskriminace, míní odborníci

Příprava na přijímačky může stát tisíce. Diskriminace, míní odborníci

Jednotné přijímací zkoušky Scio používá řada fakult na vysokých školách v Česku. Aby u nich zájemce o studium uspěl, někdy mu k tomu jeden termín nestačí. Za každý další pokus ale musí platit. Podle odborníků tento systém znevýhodňuje uchazeče z nízkopříjmových rodin. Například Veroniku Vávrovou, která se v loni hlásila na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, vyšly testy přibližně na …