Jeden studijní program nestačí

3. 6. 2021 | PR články

VŠFSIng. Mgr. Vladimír Košler již v roce 2001 zahájil na VŠFS studium programu Ekonomika a management, obor Řízení podniku a podnikové finance, které úspěšně ukončil titulem Ing. v roce 2007. V průběhu studia i po jeho ukončení se věnoval podnikatelské činnosti i osobnímu rozvoji. Díky širokému zájmu a pestré pracovní činnosti obdržel i nabídku na spolupráci v oblasti insolvenčního práva. Na základě této nabídky se rozhodl rozšířit si své vzdělání a začal studovat další navazující magisterský studijní program, a to Právo v podnikání, kde obdržel titul Mgr. Nejenom díky získanému vzdělání se stal předsedou představenstva investiční společnosti, jednatelem a majitelem několika firem, nebo členem dozorčí rady. Stal se i jedním z prvních členů klubu Diamant.

Stal jste se členem klubu Diamant brzo po jeho založení. Proč? Má členství pro Vás nějaký smysl?

Když jsem byl osloven, zda se mám stát členem klubu Diamant, tak moje rozhodnutí bylo předem jasné. V té době to pro mě byla čest získat členství v klubu. Vidím v tom mnoho příležitostí jak z hlediska osobní rozvoje, tak potkávání se nejenom s kolegy ze školy, ale i s mnoha dalšími zajímavými lidmi, ať již z podnikatelského či politického prostředí.

Jak vzpomínáte na svoje první studium na VŠFS? Dalo Vám něco pro Vaši práci?

Vyrůstal jsem v rodině, kde vzdělání ani podnikání nebylo prioritou. Cítil jsem, že musím něco změnit, a to mě po jisté době přivedlo na cestu osobního rozvoje a studia. Poznal jsem, že bez základních znalostí je těžké pracovat tak, aby Vaše okolí chtělo s Vámi spolupracovat a chovalo se k Vám s úctou.

Na VŠFS jste před nedávnem dokončil druhé navazující magisterské studium. Proč? Co Vás vedlo k tomuto rozhodnutí?

Díky nabídce v oblasti insolvenčního práva jsem se rozhodl pro rozšíření svého vzdělání, a to studiem Práva v podnikání, kterému jsem se ostatně již nějakou dobu věnoval. Jako člověk, který se pohyboval v různých odvětvích podnikání, mě najednou velice trápilo, když jsem zjistil, že o právu téměř nic nevím, a opět se rozhodl pro změnu.

Splnilo studium Vaše očekávání? Co nejvíc využijete ve své praxi?

Když jsem přijal výzvu podnikat v oblasti insolvenčního práva, zjistil jsem, že to bez kvalitního studia právní vědy nejde. I přesto, že začátky byly velmi nesnadné, a to hlavně protože jsem studoval při práci, nedovedl jsem si představit do čeho se vlastně pouštím. Množství nové látky, kterou jsem se v krátkém čase musel naučit v té době pro mě naprosto novém oboru, se mě i přes nemalé úsilí, které studium provázelo, nakonec bohatě vyplatilo. Je třeba přiznat, že bez podpory rodiny, či bez podpory kolegů profesorů, by se to zřejmě nepodařilo.

V čem podnikáte? Jak se Vám v dnešní době daří?

Za celou aktivní kariéru mé podnikatelské činnosti jsem mohl využít mnoho příležitostí, které mi podnikání přineslo. Podnikám v oblasti realitního, či finančního odvětví, díky studiu práva jsem se začal věnovat konzultační činnosti zabývající se insolvenčním a podnikovým právem. Podnikám v České republice i v zahraničí. Díky všem získaným zkušenostem mám i v této nelehké době dostatek pracovních příležitostí i nabídek na spolupráci. Navíc jsem si v průběhu nynější doby připravil novou obchodní značku, protože si myslím, že v blízké budoucnosti ji plně využiji.

S naší univerzitou Vás nepojí jen studium. V čem spočívá další spolupráce?

S VŠFS spolupracuji i nadále jak při rozšiřování a získávání nových informací, tak i při střetávání se a předávání svých znalostí a rad novým členům klubu Diamant. V každé době je třeba setkání s přáteli, či kolegy ze školy a podnikání. Jsem rád, že mohu kolegům z řad klubu Diamant, či studentům předat své nashromážděné zkušenosti, i když jsem je nezískal vždy jednoduchým způsobem. Těší mě, když potkám někoho, kdo má zájem o mé zkušenosti, o ty se vždy velice rád podělím.

Jaký je Váš názor na dnešní dění ve světě a u nás? Co je pro Vás důležitější – život nebo svoboda?

Na tuto otázku je velice těžká všeobecná odpověď. Ano, sleduji, co se děje jak u nás, tak ve světě. Pro to, aby se člověk neztratil v tom množství událostí, je třeba mít všeobecný přehled, ale na prvním místě je pro mě rodinné zázemí, bez kterého bych nemohl pracovat a podnikat. Nikdy jsem se nestal zaměstnancem, i když jsem byl k tomu často vyzýván. Mé rozhodnutí podnikat mi dalo svobodu, byť občas těžce vykoupenou. Nakonec mohu říci, že se mi naprosto změnil žebříček hodnot, se kterým jsem stál na začátku podnikání. Na prvním místě je pro mě zdraví a rodina, ostatní hodnoty jsou pouze přidanou hodnotou.

Další články k tématu

MÚVS ČVUT vás připraví na život, jaký si umíte vysnít jen vy

MÚVS ČVUT vás připraví na život, jaký si umíte vysnít jen vy

Poskytovat kvalitní vzdělání je pro Masarykův ústav vyšších studií ČVUT samozřejmostí, nabízíme ale víc. Chceme být místem, kde se vaše sny a plány do budoucna berou vážně a kde vám pomůžeme hledat vlastní cestu. „Vysokých škol je hodně. Ty dobré se poznají podle toho, jak dokáží rozvíjet schopnosti jednotlivých studentů, jejich kreativitu, kritické myšlení. Vysoká …