Výchova mladé generace finančního sektoru není jednoduchá

11. 4. 2021 | PR články

 VŠFSVychovat kvalitního člověka, který by měl v bance a jiných finančních institucích zajišťovat prodej či distribuci produktového portfolia, metodiku produktů nebo naplňovat regulatorní opatření včetně jejich reportování do České národní banky, není vůbec jednoduché. Na trhu se takových lidí moc nedostává, neboť v oboru působí lidé, kteří se připravovali na školách různé úrovně na jiné profese, než je profese odborníka ve světě financí. Jde často o absolventy gymnázií se všeobecným zaměřením, v lepším případě absolventy střední odborné školy se zaměřením na ekonomiku. Dokonce se lze setkat s absolventy zdravotních nebo středních pedagogických škol. Jistě, vše se dá naučit, pokud je člověk vnímavý. Jenže než se tak stane, tak dojde povětšinou na jiný scénář – mladý adept, který je zaměstnavatelem „hozen“ do vody, je otráven, neboť musí plnit plány obchodních norem prodejnosti produktů a nemá již prostor pro sebevzdělávání, aby dohnal to, co měl získat při svém studiu.

Celá řada univerzit nebo vysokých škol nabízí vzdělání v oblasti financí, příp. dokonce přímo bankovnictví, pojišťovnictví nebo finančních trhů. Když se však blíže podíváte na studijní programy, tak zjistíte, že pouze hrstka z nich nabízí výchovu mladé generace zaměřenou na bankovnictví, o specializaci pojišťovnictví nebo jiné odbornosti vyskytující se na finančním trhu už nelze ani hovořit. Výuka je často redukována do oblasti daní, v lepším případě k tomu některé instituce přidávají účetnictví či finance podniků. Ale po programech, které by byly zaměřeny na banky, pojišťovny či další subjekty působící na finančním trhu, jako by se zem slehla. Na prstech jedné ruky by bylo možné spočítat ty univerzity, příp. vysoké školy, které si dávají za cíl vychovat ze svých studentů odborníky pro banky, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry či fintech společnosti.

Vysoká škola finanční a správní je jako jedna z mála na bankéře zaměřena ve studijním programu Finance, který je mj. zaměřen právě i na oblast bankovnictví. Jejím cílem je připravit kvalitní odborníky, kteří poskytují profesionální služby na finančním trhu v praxi, a to při poskytování nebo distribuci vybraných finančních produktů, kterými jsou například produkty penzijního spoření, spotřebitelské úvěry všeho druhu, služby investičního bankovnictví či pojišťovací služby.

Schlossberger

doc. Otakar Schlossberger – Proděkan pro výzkum a publikační činnost Fakulty ekonomických studií a vedoucí Katedry financí Vysoké školy finanční a správní, a. s., člen redakční rady časopisu Bankovnictví.

Jakmile byly přijaty nové podmínky pro výkon těchto vybraných aktivit na finančním trhu, univerzita neváhala a požádala o udělení akreditací pro výkon zkoušek odborné způsobilosti. Byl to proces poměrně náročný, ale úspěšný. Univerzita získala možnost realizovat zkoušky odborné způsobilosti v oblasti produktů důchodového typu, spotřebitelských úvěrů a distribuce produktů z oblasti pojištění, ale také na poli investic. Získání těchto oprávnění lze považovat za velmi významné, neboť univerzita dokáže velmi operativně přizpůsobovat své studijní programy Finance v magisterském, ale zejména bakalářském stupni studia směrem, který je potřebný pro řádné splnění požadavků odborného přístupu ke klientům. Jednotlivé předměty, které vstupují do studijních programů, jsou obsahově orientovány tak, aby získané vědomosti, znalosti a dovednosti mohli případní zájemci z řad studentů využít právě pro vykonání zkoušek odborné způsobilosti v daných oblastech. Takovou „třešničkou na dortu“, jak se říká, je v oblasti komerčního finančního vzdělávání získání certifikace Master of Financial Planning. Tuto odbornou certifikaci zajišťuje Česká akademie finančního plánování ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní. Jedná se o prakticky orientovanou profesní certifikaci a v podstatě o první komplexně zaměřenou zkoušku na problematiku finančního plánování v České republice.

Závěrem lze konstatovat, že výchově nových odborníků, kteří by měli působit na finančním trhu, věnuje Vysoká škola finanční a správní velkou pozornost. V roce 2018 získala novou akreditaci pro studijní program Finance v bakalářském, magisterském, ale i doktorském studijním programu na období deseti let. I to jistě vypovídá o kvalitě, kterou univerzita věnuje finančnímu vzdělávání, a to nejen v rámci vysokoškolského studia.

Nevěříte? Tak se sami přesvědčte! Přihlášky ke studiu přijímá Vysoká škola finanční a správní do konce srpna 2021.

Více informací na www.vsfs.cz.

Další články k tématu

Tihle studenti si našli přivýdělek i během karantény. Svůj koníček proměnili v byznys

Tihle studenti si našli přivýdělek i během karantény. Svůj koníček proměnili v byznys

Ideální zaměstnání je takové, které člověku přináší nejen peníze, ale zároveň ho baví a vnitřně naplňuje. Zjistit, co přesně člověka baví, není jednoduché a zabere to dost času. Právě toho ale měli studenti v karanténě během koronavirových lockdownů někdy až moc. Někteří z nich rozhodně nezaháleli a během nucené karantény se věnovali naplno svým koníčkům. Pár z nich …

číst více