Jak se žije lidem s postižením? Zažijte si na vlastní kůži v univerzitním kampusu

24. 4. 2012 | Tiskové zprávy

Zážitkový seminář je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o životě osob se zdravotním postižením, seznámit se s možnostmi studia a pobytu na univerzitě a pohybu v univerzitním kampusu. Ve foyer univerzitní auly bude možné vyzkoušet si „na vlastní kůži“ jízdu na vozíku po budově i venku, chůzi a orientaci s bílou holí poslepu, brýle pro simulaci očních vad nebo zkusit přímo komunikovat s nedoslýchavým člověkem. V odpoledních hodinách se pak uskuteční speciální instruktážní seminář pro pracovníky univerzity, zejména referentky studijních oddělení fakult. Univerzita Pardubice pořádá tuto akci ve spolupráci s Českou abilympijskou asociací, o. s., TyfloCentrem Pardubice, o.p.s., s Českou unií neslyšících a s Klubem přátel červenobílé hole. Navíc – na dvoře Dopravní fakulty Jana Pernera budou připraveny trenažér nárazu do pevné překážky a trenažér překlopení vozidla. Zájemci si mohou v době mezi 8. a 15. hodinou tyto trenažéry vyzkoušet a současně se informovat o bezpečnosti silničního provozu. Pod heslem „Připoutejte se prosím“ se přesvědčí o tom, že bezpečnostní pásy mají smysl a nejsou zbytečné.

Obě zážitkové akce jsou určeny nejen pro vysokoškoláky a akademické pracovníky, ale také pro žáky a studenty základních a středních škol a jejich pedagogické pracovníky. Vítáni jsou ale i další návštěvníci z řad široké veřejnosti.

Akce Zažij si na vlastní kůži je organizována v rámci projektu Univerzita Pardubice a kampus bez bariér, který byl zahájen letos v březnu. S jeho pomocí chce univerzita dále zkvalitňovat a také rozšiřovat možnosti studia pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedle toho budou např. prováděny další stavební úpravy, které zpřístupní tělesně postiženým další univerzitní objekty.

Projekt v podstatě navazuje na program tzv. osobní asistence, který se na univerzitě již realizuje. Studující mladí lidé s postižením mají možnost využít dobrovolné služby svých vrstevníků, kteří jim mohou pomoci lépe zvládat jejich studijní povinnosti a pohyb na kampusu během výuky. Tento projekt má napomoci dalšímu zlepšování podmínek pro vysokoškolské studium osob se speciálními potřebami a omezenou schopností pohybu a orientace, tedy pro pohybově, zrakově a sluchově postižené studenty.

Bližší informace:
Ing. Zdenka Černá
tel. 466 036 744
e-mail zdenka.cerna@upce.cz

Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.
tel. 466 036 420
e-mail jaroslav.matuska@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
e-mail promotion@upce.cz

Další články k tématu