Jak se přestat biflovat a konečně se něco naučit

14. 9. 2021 | Studentský život

Efektivní učeníKaždý student někdy zažil situaci, kdy vám do zkoušky zbývá jen pár hodin a vy jste se ještě nezačali učit. Z dlouhodobého hlediska je ale drcení se látky na poslední chvíli k ničemu, protože se vám naučené informace neuloží do dlouhodobé paměti. Důležitá je pravidelnost a hlavně opakování. Jak se tedy přestat biflovat a naučit se něco jednou provždy?

Dávkujte si učivo

Místo toho, abyste se snažili látku naučit v co nejkratším možném čase, rozvrhněte si učení na delší dobu a malé časové úseky. Tato metoda funguje zejména pokud se potřebujete nabiflovat velké množství faktů. Funguje to jak u lehčího učiva (jako jsou třeba anglická slovíčka), tak i u složitější látky (třeba anatomie mozku).

Nejlepší pomocníkem jsou v tomhle případě kartičky, kam si z jedné strany napíšete otázky a z druhé strany odpovědi. Jednou za čas si vyberte pár otázek a zkoušejte, co jste si zapamatovali. Jakmile už nějakou odpověď umíte vyřaďte ji z hromádky a zaměřte se na ty otázky, které vám dělají problém. Kartičky si můžete roztřídit třeba podle náročnosti otázek. S tím vám pomůže například on-line aplikace AnkiApp.

Plňte úkoly

Plnění domácích úkolů (i těch dobrovolných) je skvělá příležitost procvičit si učivo. Přednáška totiž nestačí k tomu, abyste si nové informace zapamatovali, musíte si je také zopakovat.

Doma pak navíc můžete zjistit, kde máte mezery a na co se ještě musíte zaměřit ještě předtím, než vypukne zkouškové.

Požádejte o pomoc

Pokud jste svůj úkol pečlivě vypracovali a zjistili, že i tak něčemu nerozumíte, řekněte si o pomoc. Někdy stačí znovu projít poznámky, prostudovat učebnici nebo rychle zagooglit. Pokud vám to nepomůže, promluvte si se svým vyučujícím. Klíčové je přijít za ním s konkrétními otázkami. Nestačí jen říct „nerozumím tomu“. Trvá pak dlouho, než se s vyučujícím doberete k jádru problému. Ještě než se vydáte na konzultaci, připravte si proto seznam otázek.

Spěte

Spánek je pro kvalitní studium zásadní. Během spánku se totiž krátkodobé vzpomínky ukládají do dlouhodobé paměti. Pokud ale budete spát málo, můžete tento proces narušit. To, co jste se přes den naučili, se vám pak zase rychle vypaří z hlavy.

Feynmanova metoda

Podstatou Feynmanovy metody je myšlenka, že pokud nedokážete něco jednoduše vysvětlit svými vlastními slovy, nerozumíte tomu. Tahle metoda vám tak pomůže „přeložit“ složitou definici z učebnice anebo z poznámek do přirozené řeči. Jak na to?

  1. Vezměte si list papíru a nahoru napište název konceptu, který studujete.
  2. Pokuste se koncept popsat, jako byste ho vysvětlovali úplnému laikovi. Použitý jazyk by měl být co nejjednodušší, nepoužívejte žádné technické termíny. Nakonec uveďte pár praktických příkladů.
  3. Poté zkuste svůj popis zhodnotit. Projděte si učebnice, poznámky nebo jiné relevantní zdroje a zjistěte, v čem je vaše vysvětlení nedostačující.
  4. Na závěr celý popis ještě jednou projděte a zkuste eliminovat veškeré komplikované termíny a fráze.

Zdroj: College Info Geek