INDOŠ - využití počítačů není povinné

24. 9. 2003 | Aktuality

Využití počítačů v rámci projektu Internet do škol se rozvíjí jen pozvolna. Zařazení informatiky mezi nepovinné či volitelné předměty totiž závisí pouze na rozhodnutí ředitele školy.

Využití počítačů v rámci projektu Internet do škol vzrůstá jen pozvolna. Zařazení informatiky mezi nepovinné či volitelné předměty totiž závisí pouze na rozhodnutí ředitele školy.

Ne všichni vyučující jsou na práci s internetem zvyklí, ne všichni ho dokáží efektivně využít. Podle Milana Hausnera z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který se odvolává na  výsledky průzkumu a internetové ankety, se však situace pomalu zlepšuje.  

Důležitý je  výběr vhodného učitele informatiky. V ČR nabízí tuto aprobaci jen několik pedagogických fakult.  Minis­terstvo poskytlo přes 200 milionů korun na školení učitelů v práci s informačními technologiemi, přesto se na některých školách učitelů tohoto typu stále nedostává.

Výjimkou je např. Základní škola v Miroticích na Písecku. Tamější ředitel Milan Brunclík vidí rozvoj využití počítačů pozitivně: informatika je u nich nabízena jako volitelný předmět a žáci o ni mají velký zájem. Význam přikládá ředitel zejména pořizování nového kvalitního softwaru a případné instalaci dalších počítačů.

 

zdroj: ceskaskola.cz