I z nizozemštiny můžete mít jazykový certifikát

21. 8. 2010 | Studium v zahraničí

Taalvaardigheid Praktische Beroepen, Maatschappelijke Taalvaardigheid, Taalvaardigheid Hoger Onderwijs. Tato podivná seskupení písmen by vás mohla zajímat, pokud přicházíte do kontaktu s nizozemským jazykem a kulturou. Jedná se totiž o názvy jazykových certifikátů, které dokládají znalost nizozemského jazyka. Jaká úroveň odpovídá čemu a kde je můžete získat?

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým se hovoří v části Evropy (kromě Nizozemí také v Belgii a Francii), v Indonésii a v bývalých holandských koloniích Surinam a Nizozemské Antily. Nizozemštině je velmi podobná i afrikánština, která má v jazyku nizozemských kolonizátorů svůj základ, ovšem od sedmnáctého století, kdy byla na kontinent přivezena, si šla vlastní cestou a dál se mísila jak s jazyky původními, tak i s jazyky kolonizátorů dalších afrických území. Podle Nizozemské jazykové unie nyní hovoří nizozemštinou přibližně 24 miliónů osob. To není příliš velká motivace ke snaze do tohoto jazyka proniknout. Přesto se najdou i takoví, kterým Nizozemsko učarovalo natolik, že se rozhodli obětovat energii studiu tohoto jazyka. Jaký důkaz o znalosti si potom mohou napsat do životopisu? Například zisk zkoušky CNaVT.

Zkouška Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (certifikát Nizozemština jako cizí jazyk) je mezinárodní zkouška, kterou na žádost nizozemsko-vlámského ministerského výboru každoročně sestavuje pracovní tým při belgické Katolické univerzitě v Lovani a Amsterdamské univerzitě. CNaVT, jak zní zkratka tohoto certifikátu, má několik úrovní.

Nejsnadnější úroveň znalosti jazyka zastupuje certifikát PTIT (Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid) určený pro turisty a PTPB (Profiel Taalvaardigheid Praktische Beroepen) určený pro osoby pracující v prostředí, kde se dostávají do kontaktu s nizozemštinou. Oba odpovídají v referenčním rámci Evropské Unie základní úrovni A2. Pro běžnou společenskou konverzaci je vhodná úroveň PMT (Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid) úrovně B1. Úrovni B2 odpovídající znalostem prvního cizího jazyka maturantů odpovídají certifikáty PTHO (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) a PPT (Profiel Professionele Taalvaardigheid), přičemž PTHO je vhodný pro zájemce o studium v nizozemštině a PPT pro práci a podnikání v nizozemsky mluvících společnostech. Akademické znalosti jazyka potvrzuje certifikát PAT (Profiel Academische Taalvaardigheid) odpovídající úrovni C1.

Na přehled zmiňovaných úrovní včetně podrobnějších požadavků na jednotlivé úrovně se můžete podívat v holandštině a v angličtině.

Zkouška má tři části, poslechovou, psanou a mluvenou. Zájemci platí za zkoušku 55 euro a přihlašují se do 15. března, chtějí-li ještě tentýž rok ke zkoušce. Ta se totiž koná vždy v květnu, opravují se v červnu a výsledky mohou studenti očekávat v červenci. Seznam všech institucí, na kterých se zkouška konala letos, si můžete prohlédnout zde. Českou republiku zde hledejte pod nizozemským označení Tsjechische republiek.

Nizozemský jazyk je rozmanitější než terén, po němž se většina Nizozemců pohybuje na kole.

Nizozemský jazyk je rozmanitější než terén, po němž se většina Nizozemců pohybuje na kole.

Jazykových škol, které nabízejí výuku holandštiny, na území České republiky mnoho není, přesto se dají najít. V Praze je nabízí Tutor, jazyková škola Březinka, Jazyková škola v Praze 1 na Revoluční 8) a Caledonian school. V Brně je to jazyková škola Adispa. V Česku jsou lidé mluvící nizozemsky, proto je možné domluvit se i na individuální výuce, pokud není v okolí žádný uspokojivý kurz. Alternativou je i studium nizozemštiny na akademické půdě, které nabízí tři naše největší univerzity.

Palackého univerzita v Olomouci nabízí dvouoborové bakalářské studium Nizozemské filologie a jednooborové bakalářské studium Nizozemštiny pro hospodářské účely, pro absolventy bakalářského studia pak navazující magisterské studium oboru Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazyk. Karlova univerzita nabízí studium Nizozemského jazyka a literatury na bakalářském i magisterském stupni jednooborově i dvouoborově. Na všech těchto katedrách dávají studentům možnost udělat si certifikát, někde dokonce i s finanční slevou, takže jí většina studentů využívá.

Na závěr je třeba si pro klid jazykovědců ujasnit jednu věc. Tento článek se týká nizozemštiny, nikoliv holandštiny, což jsou pojmy, které se často zaměňují. Právě „nizozemština“ je oficiální označení pro západogermánský jazyk Nizozemského království a severní Belgie, nikoliv holandština či vlámština. Jako holandština se označuje nářečí v historickém regionu Holandsko na západě Nizozemska (dnešní provincie Severní a Jižní Holandsko). Z toho tedy plyne, že i slovo Holandsko se často nesprávně používá jako označení celé země. Je sice pravdou, že právě holandské nářečí mělo na dnešní podobu nizozemského jazyka největší vliv, a proto se v řadě jazyků setkáváme s označením holandština (pro příklad můžeme skočit k našim slovenským sousedům, kteří nizozemštině říkají holandčina) pro celý nizozemský jazyk, přesto sami Nizozemci (a spolu s nimi i český jazyk) používá označení nizozemština.

Více informací: weblog o holandštině, oficiální stránky certifikátu

Zajímavost: rychlokurz holandských nadávek

Pozn.: Autorka by ráda poděkovala studentům nizozemštiny Adrianě Homolové a Vladimíru Petrůji za poskytnuté informace, které posloužily jako podklad článku.

Další články k tématu