Hlásíte se na vysokou školu?

9. 3. 2005 | Přijímací řízení

Rozhodování o přihláškách už máte možná za sebou, ale to je jen začátek. Víte, na jaké nově vzniklé obory se lze ještě přihlásit? Kde hledat informace o přípravných kurzech k přijímačkám? Kolik prváků na jednotlivých oborech nepostoupí do druháku? Jak jsou na tom čerství absolventi se zaměstnáním? Jaké jsou nároky zaměstnavatelů? Čtěte dál.

Víte, jak na vaší vysněné škole vypadá? Bude pro vás hodně důležité, zda má knihovnu přímo v budově fakulty, kolik budov má fakulta, ale i počítačové vybavení, vzdálenost od menzy atd. Možná vám to připadá jako povrchní aspekt, ale uvědomte si, že na vybrané škole strávíte třeba i pět let… Jak říká Mirek (22): „Studoval jsem tři roky na katedře románských jazyků a literatur a mohu říci, že prostředí je velmi důležité. Občas jsem měl pocit, že se tam udusím. Po ukončení bakalářského cyklu jsem hned odešel a teď se věnuji svému druhému oboru na mnohem hezčí fakultě.“ Vybavení škol se sice průběžně zlepšuje, s tím ale nemůžete počítat.

Nejlepší příležitost pro návštěvu školy jsou dny otevřených dveří: nejen že se při nich projdete po chodbě a omrknete záchody, ale také dostanete spoustu materiálů o studiu na vybrané škole, ukázky přijímaček a hlavně se vám věnuje někdo, kdo je schopen a ochoten odpovídat na vaše všetečné dotazy.

Dny otevřených dveří bývají zpravidla v prosinci a lednu, pokud jste je nestihli, můžete se podívat na fakultní stránky, kde jsou většinou umístěné nějaké fotky. Nic ošklivého na nich ale fakulty neprozradí. Nebo se můžete podívat do naší fotogalerie, kde fotky některých fakult naleznete.

Nerozumíte některým slovům? Zde jsou některá základní slova, se kterými se zaručeně setkáte: Elektronická přihláška – dá se vyplnit po internetu, bývá většinou levnější a také vám nedovolí udělat chybu. Katedra – někdy také ústav nebo institut, místo, kam budete chodit, kde najdete své přednášející a cvičící. Většinou jedna katedra zajišťuje výuku několika oborů, může to být i naopak. Kombinované / distanční studium – dříve bylo označované jako dálkové, studující přijíždějí do školy jen na víkend apod. Nemají status studenta, při studiu většinou pracují. Obor – přihlášku podáváte na určitý obor, který funguje v určitém studijním programu (např. Obor francouzština v programu Humanitní studia). Prezenční studium – také označované jako denní. Studující chodí do školy denně (nebo téměř) a mají status studenta. Status studenta – znamená mít nárok na studentské slevy a přídavky na nezaopatřené dítě. Stát za studenty platí také sociální a nemocenské pojištění.

Myslíte si, že na podávání přihlášek už je pozdě? Omyl! Na většinu soukromých vysokých škol a také na některé univerzity s technickým, ale i jiným zaměřením lze podávat přihlášky ještě do poloviny března. Na Hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci se můžete hlásit do 12. března 2005, na Fakultu mechatroniky a mezioborových inženýrských studií dokonce do 31. března 2005, což je poslední termín i pro přihlášky na Fakulty strojní a textilní.

Fakulta elektrotechnická na Západočeské univerzitě v Plzni si stanovila datum 1. dubna 2005, zatímco na tamní Filozofickou fakultu a Fakultu humanitních studií se přihlášky podávají do 31. března 2005. Chcete-li se ovšem hlásit na Fakultu právnickou ZČU, musíte přihlášku odevzdat do 28. února 2005. Fakulta strojní ZČU však přihlášky přijímá do 4. dubna 2005. Na Jihočeskou univerzitu v českých Budějovicích se můžete hlásit do 15. března s výjimkou Zdravotně sociální fakulty, kde je uzávěrka o den dříve.

Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci, obor Sociální politika a sociální práce, přijímá přihlášky dokonce do 12. dubna. Na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vysokou školu chemicko-technologickou se můžete hlásit do konce března, podobně jako na České učení technické v Praze, kde jedinou výjimku tvoří Fakulta stavební, která uzávěrku stanovila na 18. března 2005. Pokud uvažujete o studiu na Univerzitě Pardubice, na Dopravní fakultě Jana Pernera, máte čas na podání přihlášky do poloviny března.

V případě fakult chemicko-technologické a elektroniky a informatiky lze přihlášky podávat do konce března, stejně jako na České zemědělské univerzitě v Praze. Až na konec dubna stanovila konečný termín pro podání přihlášek Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Chcete vědět, jaké máte šance uspět při přijímačkách? Podívejte se na http://system.vysokeskoly.cz/?….

Chcete vědět, jak loni vypadaly přijímací testy? Mnoho fakult je na svých stránkách zveřejňuje. Neznáte e-adresu? Najděte si ji ve vyhledávači na vyhledávání podle oborů nebo na vyhledávání podle škol.

Další zajímavé články: Přehled nově otevíraných oborů
Kolik studentů se dostane do druhých ročníků?
Pár faktů o nezaměstnanosti čerstvých absolventů
Jak je to se zaměstnaností absolventů Masarykovy univerzity v Brně?
Kolik studentů bude nezaměstnaných?
Požadavky a nároky, které zaměstnavatelé mají na absolventy

Zajímá vás něco dalšího? Pište nám!

Diskuse ke článku se nalézá zde.

Další články k tématu