Filozofická fakulta Karlovy univerzity přijme další přihlášky

4. 3. 2007 | Aktuality

Vysoké školy letos přijímaly přihlášky ke studiu do 28. února. Ovšem ty, které otevřely nové obory nebo nenaplnily obory stávající, budou vyhlašovat přijímací řízení později. Jednou z takových škol je i Karlova univerzita v Praze. Na její prestižní filozofickou fakultu mohou uchazeči o studium zasílat své přihlášky na některé obory až do 15. května.

Francouzská filologie a hispanistika Filozofická fakulta Karlovy univerzity přijímá přihlášky na obory francouzská filologie a hispanistika až do 15. května. Oba studijní obory jsou vypisovány jako bakalářské. Uchazeči se na ně mohou hlásit jednooborově nebo v kombinaci s druhým oborem. Přijímací zkouška proběhne ústně. Filozofická fakulta se na francouzskou filologii chystá přijmout 20, na hispanistiku 25 nových studentů.

Magisterská psychologie Stejný termín odeslání přihlášky jako na hispanistiku a francouzskou filologii stanovila FF UK i pro magisterský obor psychologie. Osmdesát nově přijatých studentů ho bude moci studovat prezenčně či kombinovaně.