Druhé kolo přijímaček: Angličtina v elektrotechnice a informatice

5. 6. 2012 | Aktuality

Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium bakalářského studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice. Přihlášky je možné podávat v období od 1. června do 31. července 2012.

Studium oboru sice probíhá v českém jazyce, mělo by ale posluchače vybavit kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce. Dále by se studenti měli zdokonalit v oblasti znalostí jednotlivých elektrotechnických oborů. Součástí programu jsou i předměty, které se zaměřují na výcvik manažerských dovedností. Absolventi mohou nalézt uplatnění v průmyslu, administrativě, státní správě, vědecko-výzkumných institucích, managementu a oborově orientovaném překladatelství.

Přihlášky můžete vyplňovat na této adrese, kde také naleznete další potřebné informace.

Zdroj: tisková zpráva