Druhá kola přijímacího řízení na Pedagogické a Filozofické fakultě UHK

17. 7. 2009 | Aktuality
  • Děkan Filozofické fakultyUniverzity Hradec Králové vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro následující studijní obory:

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

Program: Technická podpora humanitních věd Obor: Počítačová podpora v archivnictví (prezenční i kombinovaná forma studia)

Termín, do kdy musí být poskytnut souhlas společnosti Scio k předání výsledku: do 14. srpna 2009 Přijímací zkoušky: na tento obor jsou uchazeči přijímání na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio. Přijmout lze pouze uchazeče, kteří absolvovali Test obecných studijních předpokladů, přičemž se započítává nejlepší výsledek dosažený v období od 6. prosince 2008 do 30. května 2009. Maximální dosažitelná hranice je percentil 100, minimální hranice pro přijetí je stanovena na percentil 50. Uchazeči kombinované formy studia tohoto oboru, kteří písemně doloží minimálně 4 roky praxe v archivu či příbuzných institucích, mohou být přijati bez přijímacích zkoušek.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:

Program: Historické vědy Obor: Historie (prezenční forma studia)

Termín podání přihlášek: do 14. srpna 2009 Termín přijímací zkoušky: 1. – 4. září 2009

Další informace najdete zde.

  • Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro následující studijní obory:

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

Program: Aplikovaná matematika Obor: Finanční a pojistná matematika (prezenční forma studia)

Program: Fyzika Obor: Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika (prezenční i kombinovaná forma studia)

Program: Filologie (dvouoborové studium) Obor: Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk (prezenční forma studia) (na tento obor si mohou podat přihlášku pouze ti uchazeči, kteří v prvním kole úspěšně absolvovali přijímací zkoušky z německého jazyka a nevyhověli u zkoušky z anglického, resp. francouzského jazyka, případně nebyli přijati z kapacitních důvodů. Tito uchazeči budou podávat přihlášku na dvouoborovou kombinaci německý jazyk – ruský jazyk a zkouška z německého jazyka jim bude započtena z prvního kola přijímacího řízení)

Program: Specializace v pedagogice (jednooborové studium) Obor: Náboženská výchova (kombinovaná forma studia)

Program: Specializace v pedagogice (dvouoborové studium) Obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzdělávání, Základy matematiky se zaměřením na vzdělávání, Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

Termín podání přihlášek: do 15. srpna 2009 Termín přijímací zkoušky: od 24. srpna do 4. září 2009 (Uchazeč si může podat přihlášku na libovolnou kombinaci oborů z nabídky (mimo Matematika – Základy matematiky). Výsledky z prvního kola přijímacího řízení se v druhém kole započítávají. Pokud uchazeč v prvním kole neuspěl při zkoušce v jednom oboru, může si podat přihlášku do druhého kola a zvolit úspěšný obor z prvního kola a na obor z nabídky vypsané pro druhé kolo. Pokud uchazeč v prvním kole neuspěl ani v jednom oboru, nemůže si podat přihlášku na tyto neúspěšné obory.)

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

Program: Učitelství pro základní školy Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (prezenční forma studia)

Termín podání přihlášek: do 15. srpna 2009 Termín přijímací zkoušky: od 24. srpna do 4. září 2009

Další informace najdete zde.

Zdroj: webové stránky Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové