Do boje proti plagiátorství se zapojí polovina veřejných vysokých škol v ČR

4. 9. 2007 | Stojí za přečtení

Již polovina veřejných vysokých škol v České republice se zapojila do nového projektu Odhalování plagiátů v závěrečných pracích studentů, jehož cílem je významně omezit opisování.

Již polovina veřejných vysokých škol v České republice se zapojila do nového projektu Odhalování plagiátů v závěrečných pracích studentů, jehož cílem je významně omezit opisování.

Projekt připravila Masarykova univerzita, která systém pro odhalování podobností zavedla v ČR jako první v roce 2006 ve vlastním archivu závěrečných prací. Společný projekt předloží vysoké školy v rámci centralizovaných rozvojových projektů ministerstva školství.

Účast v projektu zatím přijaly Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a další vysoké školy. K dnešnímu dni je v projektu angažováno celkem 13 vysokých škol, jejich počet však nemusí být konečný.

„Základem je vytvořit celostátní archiv vysokoškolských kvalifikačních prací v elektronické formě a zavést v něm funkci pro vyhledávání podobných souborů. Delegovaní zástupci zúčastněných vysokých škol budou moci sami vyhledávat podobné dokumenty a určovat kritéria vyhledávání,“ řekla prorektorka Masarykovy univerzity Ivana Černá. O přístupových právech do systému, způsobu vkládání i míře zveřejnění závěrečných prací si každá ze zúčastěných vysokých škol rozhodne sama.

Součástí systému je také automatická antivirová ochrana souborů, fulltextové a tematické vyhledávání. Maximální pozornost je věnována archivaci a zálohování. Celý systém bude k dispozici v češtině i angličtině. Vyhledávání plagiátů bude k dispozici zpočátku pro české, slovenské a anglické texty. Díky podrobné evidenci navíc spolupracující univerzity získají komplexní informace o jednotlivých pracích. Další podrobnosti o projektu jsou na http://www.theses.cz/.

Cílem projektu však není jen kontrola plagiátů mezi již odevzdanými pracemi a následný postih, ale zejména prevence. „Snadné odhalení, které systém umožňuje, studenty předem odrazuje před podvodem samotným,“ zdůraznila Černá. Výhodou projektu sdružujícího více univerzit je zvýšení pravděpodobnosti odhalení plagiátu při využití již fungujícího a odzkoušeného systému.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Systém je navíc neustále zdokonalován. Poslední novinkou je funkce s názvem Globální vyhledávání plagiátů. Předchozí verze nabízela všem uživatelům možnost zkontrolovat, zda ke konkrétním vybraným dokumentům existují v systému podobné. Nová funkce umožňuje odpovědným osobám vyhledávat seznam všech shodných dokumentů dle zadaných kritérií (mezi závěrečnými pracemi nebo studijními materiály, na jedné fakultě nebo celé univerzitě apod.) a k jednotlivým dokumentům umožňuje zaznamenat, zda jde či nejde o plagiát, pokud jsou takto odpovědnou osobou vyhodnoceny.

Další články k tématu