Dny otevřených dveří na Západočeské univerzitě v Plzni

5. 1. 2005 | Aktuality

Dnes, 6. ledna, se koná na Fakultě strojní Západočeské univerzity den otevřených dveří. Děkan fakulty Jan Horejc seznámí přítomné v 9:15 s podmínkami studia a s přijímacím řízením pro rok 2005/2006.

Dnes, 6. ledna se koná na Fakultě strojní Západočeské univerzity den otevřených dveří. Děkan fakulty Jan Horejc seznámí přítomné v 9:15 s podmínkami studia a s přijímacím řízením pro rok 2005/2006. Vedoucí jednotlivých kateder pohovoří o svých pracovištích a poté proběhne prohlídka školy, včetně prostoru katedry tělesné výchovy a sportu a laboratoří.

V nejbližší době pak budou zpřístupněny tyto fakulty:

7. 1. se koná Den otevřených dveří Ústavu umění a designu ZČU v areálu ZČU Bory, Univerzitní 22 od 13:00 hodin, posluchárna UP 108.

14. 1. a 15.1. se koná Den otevřených dveří Fakulty elektrotechnické ZČU od 14:00 a druhý den od 10:00 hodin v areálu ZČU Bory, Univerzitní 26, posluchárna EP 130

14. 1. se koná Den otevřených dveří Fakulty pedagogické ZČU ve všech budovách FPE