Devět vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu

18. 6. 2022 | Aktuality

Meziregionální univerzitní rada

Devět českých univerzit, které sídlí mimo největší města, tedy Prahu, Brno a Olomouc, společně založilo Meziregionální univerzitní radu (MUR). Rada má mimo jiné za cíl upevnit význam vzdělání a prosazovat spravedlivé financování vysokých škol. Funkce předsedy rady se ujal rektor zlínské Univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík.

„Jsme skupina vysokých škol, kterým záleží na tom, abychom koordinovaně postupovali v aktivitách vedoucích k rovnoměrnému rozvoji regionů. Ať už je to zvýšení kvality života, zamezování odlivu mozků z regionů, nebo zvyšování podílu kreativních obyvatel,“ vysvětluje Sedlařík. Důležité je podle něj také lépe finančně podporovat výzkum a vývoj, navýšit uplatnitelnost absolventů v daných krajích a podpořit vzdělanost regionů.

Do Meziregionální univerzitní rady se přidaly kromě zlínské a opavské univerzity také Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Západočeská univerzita v Plzni.

„Vysoké školy v regionech jsou nesmírně důležité. Vznikly na základě potřeb daného regionu a získaly si zde pevné postavení. Bez nich by došlo k výraznému snížení rozvojového potenciálu regionů,“ doplnil Sedlařík. Jako příklad uvedl pandemii koronaviru, kdy univerzity pomáhaly krajům a záchranářům.

Meziregionální univerzitní rada má vysokým školám umožnit, aby některé otázky řešily společně. „Chceme sdílet zkušenosti, které máme, například spolupráci s krajem a municipalitami, ostatním univerzitám, kde se tak neděje, aby věděly, jaké možnosti jsou a jak mohou postupovat,“ vysvětlil Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě.

Slezská univerzita se podle něj například inspirovala u zlínské univerzity ve spolupráci s dobrovolníky, kteří doučovali žáky v době covidu. Inspiraci by pak mohly od sebe navzájem čerpat i další univerzity v rámci MUR.

Zdroj: Novinky.cz

Další články k tématu

Peníze, psychologická podpora i překlady. Univerzity pomáhají Ukrajině

Peníze, psychologická podpora i překlady. Univerzity pomáhají Ukrajině

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala obrovskou vlnu solidarity. Na pomoc Ukrajině přispívá široká veřejnost i firmy a také státní instituce v čele s vládou. České vysoké školy nezůstaly pozadu – ba co víc, patří mezi ty nejaktivnějších přispěvatele. Studenti pomáhají na krizových linkách, tlumočí, nebo prodávají svá umělecká díla. Ministerstvo školství také uvolnilo peníze pro nově příchozí ukrajinské …