Devět vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu

18. 6. 2022 | Aktuality

Meziregionální univerzitní rada

Devět českých univerzit, které sídlí mimo největší města, tedy Prahu, Brno a Olomouc, společně založilo Meziregionální univerzitní radu (MUR). Rada má mimo jiné za cíl upevnit význam vzdělání a prosazovat spravedlivé financování vysokých škol. Funkce předsedy rady se ujal rektor zlínské Univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík.

„Jsme skupina vysokých škol, kterým záleží na tom, abychom koordinovaně postupovali v aktivitách vedoucích k rovnoměrnému rozvoji regionů. Ať už je to zvýšení kvality života, zamezování odlivu mozků z regionů, nebo zvyšování podílu kreativních obyvatel,“ vysvětluje Sedlařík. Důležité je podle něj také lépe finančně podporovat výzkum a vývoj, navýšit uplatnitelnost absolventů v daných krajích a podpořit vzdělanost regionů.

Do Meziregionální univerzitní rady se přidaly kromě zlínské a opavské univerzity také Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Západočeská univerzita v Plzni.

„Vysoké školy v regionech jsou nesmírně důležité. Vznikly na základě potřeb daného regionu a získaly si zde pevné postavení. Bez nich by došlo k výraznému snížení rozvojového potenciálu regionů,“ doplnil Sedlařík. Jako příklad uvedl pandemii koronaviru, kdy univerzity pomáhaly krajům a záchranářům.

Meziregionální univerzitní rada má vysokým školám umožnit, aby některé otázky řešily společně. „Chceme sdílet zkušenosti, které máme, například spolupráci s krajem a municipalitami, ostatním univerzitám, kde se tak neděje, aby věděly, jaké možnosti jsou a jak mohou postupovat,“ vysvětlil Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě.

Slezská univerzita se podle něj například inspirovala u zlínské univerzity ve spolupráci s dobrovolníky, kteří doučovali žáky v době covidu. Inspiraci by pak mohly od sebe navzájem čerpat i další univerzity v rámci MUR.

Zdroj: Novinky.cz

Další články k tématu

Na laborky i o prázdninách. Zlínští studenti si mohli po lockdownu osahat vědu v praxi

Na laborky i o prázdninách. Zlínští studenti si mohli po lockdownu osahat vědu v praxi

Většina vysokých škol je o prázdninách pro studenty zavřená a znovu se otevírá až s novým semestrem. Výjimkou je Fakulta technologická na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. I po ukončení zkouškového univerzita otevřela své laboratoře a na čtyři týdny do nich umožnila přístup zájemcům z řad studentů. „Když jsme v průběhu letního semestru zjistili, že …

Peníze, psychologická podpora i překlady. Univerzity pomáhají Ukrajině

Peníze, psychologická podpora i překlady. Univerzity pomáhají Ukrajině

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala obrovskou vlnu solidarity. Na pomoc Ukrajině přispívá široká veřejnost i firmy a také státní instituce v čele s vládou. České vysoké školy nezůstaly pozadu – ba co víc, patří mezi ty nejaktivnějších přispěvatele. Studenti pomáhají na krizových linkách, tlumočí, nebo prodávají svá umělecká díla. Ministerstvo školství také uvolnilo peníze pro nově příchozí ukrajinské …

Chceš být jaderný fyzik? Na vysoké školy se můžeš hlásit i v září

Chceš být jaderný fyzik? Na vysoké školy se můžeš hlásit i v září

Pokud vám utekly všechny termíny, maturovali jste v září nebo jste se zkrátka nedostali na svůj vysněný obor, nezoufejte, máte ještě čas! Během září se můžete přihlásit na tři státní vysoké školy, kde nebudete muset hradit školné. Většina z nich navíc bere bez přijímacích zkoušek. Budoucnost v jádru Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického …