Den otevřených dveří Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT

Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze zve všechny zájemce o studium na svůj Den otevřených dveří. Ten se uskuteční ve středu 13. ledna od 9.00 do 16.00 hodin v Dejvicích (Kolejní 2a, Praha 6).

Pedagogové i samotní studenti budou prezentovat především možnosti studia ekonomických programů s důrazem na oborový přesah a mezinárodní kontext. „V rámci svých studijních programů nabízí Masarykův ústav vyšších studií ČVUT bakalářské, magisterské a doktorské programy, v nichž se skvěle doplňuje technika, ekonomie a manažerské dovednosti,“ říká Lenka Švecová, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií.

Masarykův ústav zároveň v rámci celoživotního vzdělávání nabízí pestrou škálu kurzů – od jazykových – zahrnující kromě angličtiny také němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu, čínštinu a kurzy češtiny jako cizího jazyka, dále kurzy nabízející rozšiřující studium angli

Program dne otevřených dveří startuje v 9.00 hodin přednáškou předmětu Financování podniku. Následovat budou prohlídky prostor ústavu a prezentace nabídky studia. Dozvíte se i o možnostech zahraničních výjezdů, stáží a jazykového vzdělávání v průběhu studia.

ovat budou prohlídky prostor ústavu a prezentace nabídky studia. Dozvíte se i o možnostech zahraničních výjezdů, stáží a jazykového vzdělávání v průběhu studia.

Více informací najde na stránkách ústavu. dveri/


kavanluc@gmail.com