Soutěž ČVUT pro „nadané holky“

2. 11. 2011 | Aktuality

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) vyhlásilo soutěž „O nejlepší vědecko-technické projekty holek“, která je určena výhradně studentkám gymnázií a středních škol ve věku mezi patnácti a devatenácti lety včetně. Zapojit se přitom mohou jak samy za sebe, tak i v rámci týmu.

Soutěžící mají za úkol zpracovat svůj nápad, anebo již (například v rámci školy) realizovaný vědecko-technický projekt do několika bodů a představit jej v powerpointové prezentaci. Ta by měla obsahovat jak texty, tak také obrázky, fotografie, grafy a další grafické materiály. Nesmí však přesáhnout délku deseti slidů. Tuto prezentaci pak musejí přihlásit nejpozději do 20. listopadu 2011. Veřejná prezentace projektů a následné vyhlášení vítězů pak proběhne 5. prosince 2011 v prostorách Národní technické knihovny v Praze.

Hlavní výhrou v soutěži je mininotebook HP mini 110 navržený světovými designéry Tord Boontje a Vivienne Tam.

Více informací o soutěži včetně jejích pravidel najdete zde.

Zdroj: www.holkypozor.cz, www.sedmstatecnych.cz Zdroj foto: promostránky soutěže