České děti mají průměrné digitální znalosti

26. 11. 2020 | Stojí za přečtení

digitální znalosti dětíOdborníci z Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity se zapojili do mezinárodního výzkumu zaměřeného na vliv digitálního světa na životy dětí. Výzkum potvrdil pro mnohé možná až nečekané závěry: digitální dovednosti hrají klíčovou roli při učení. Platí to nejen pro distanční výuku ale i pro prezenční studium. Děti s digitálními znalostmi jsou také lépe připraveny na rizika, která na ně v on-line prostředí číhají.

Co se úrovně digitální znalostí týče, konkrétně u českých dětí jsou průměrné. Kromě úrovně znalostí studovali vědci i to, jaké faktory ztěžují nebo naopak napomáhají k získání tohoto typu vědomostí a jaké mají dopady na každodenní život dětí.

„České děti jsou z hlediska svých digitálních znalostí průměrné. Mají podobné digitální znalosti jako stejně staré děti v Německu, Norsku nebo na Slovensku. Výzkum ukázal, že v Česku nejvíce ovlivňují znalosti dětí v digitální oblasti restrikce ze strany rodičů. To znamená, že pokud rodič omezuje a zakazuje dítěti používat internet nebo jeho části, dítě má potom horší digitální znalosti,“ sdělil David Šmahel z týmu, který se na výzkumu podílel.

Rodiče by se měli místo zákazů s dětmi o užití technologií bavit a pomoct jim bezpečně používat internet. K tomu, jak jsou děti s technologiemi obeznámené, se totiž váže i jejich pocit sebevědomí. Čím lépe děti on-line svět znají a čím bezpečněji se v něm cítí, tím lépe získávají znalosti potřebné pro to, aby internetu porozuměly.

Závěry vědců plnou ze dvou studií – systematického vyhodnocení 110 studií z 64 zemí a analýzy dat výzkumu EU Kids Online, kterého se zúčastnilo přes 13 tisíc dětí z věkové kategorie 12 až 16 let a celkem ze 17 evropských zemí.

Zdroj:
em.muni.cz