České děti chodí do školy nerady, znalosti mají ale dobré

26. 12. 2020 | Aktuality

úroveň českých studentůMezinárodní srovnání studentů TIMSS každé čtyři roky přináší analýzu toho, jak si vedou žáci čtvrtých tříd po celém světě. Z letošního srovnání vyplývá, že obecně se čeští čtvrťáci zlepšují. Neplatí to však pro všechny předměty. Například úroveň matematických a přírodovědných znalostí je stejná jako skoro před čtvrt stoletím.

„V matematice a přírodovědě dostali na úroveň z roku 1995,“ vysvětluje Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. I tak to pro české školství není úplně nejhorší zpráva. „Po propadu v roce 2007 se výsledky z matematiky kontinuálně zlepšují. V případě přírodovědy oscilují kolem výsledku z roku 1995,“ doplňuje Zatloukal.

Podle něj za zlepšením stojí úprava školských vzdělávacích programů a vzrůstající počet učitelů, kteří praktikují i aktivní formu vyučování – jako je například výuka v přírodě nebo badatelství. Díky tomu je výuka pro děti atraktivnější, což se zpětně odráží na jejich výsledcích. Celkově se z 58 zemí v matematice české děti umístily na 16. místě, v přírodovědě dokonce na 13.

Špatnou zprávou naopak je, že ve srovnání s ostatními zeměmi Česká republika stále nedokáže poskytnout všem žákům rovné podmínky. Například žáci navštěvující čtvrtou třídu v Praze nebo ve Zlínském kraji měli podle TIMSS dvakrát větší šanci, že dosáhnou v matematice a biologii výborných výsledků než žáci z Karlovarského a Ústeckého kraje.

Zatloukal upozorňuje, že za rozdíly často stojí rodinné zázemí. „V Karlovarském a Ústeckém kraji nemáme žáky s nižšími vzdělávacími předpoklady než v Praze a Zlínském kraji, ale rodinné prostředí je tam daleko komplikovanější a znevýhodňující. V těch regionech problém podvědomě řešíme snižováním nároků na výsledky žáků. Kvůli tomu máme pak nízký podíl žáků, kteří dosahují vyššího vzdělání než jejich rodiče,“ vysvětlil Zatloukal.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Ze závěrů TIMSS pro Česko vyplývá také jedno smutné prvenství. Žádní jiní čtvrťáci v Evropské unii nechodí do školy tak neradi jako ti čeští. Situace se navíc postupem času zhoršuje a procento dětí, které školu navštěvují rády, klesá. Podobně negativně hodnotí školy také rodiče českých čtvrťáků – hůře se vyjádřili už jen korejští a japonští rodiče.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/