Budoucí vláda nechce školné

20. 12. 2013 | Aktuality

Před koncem roku se budoucí vláda dohodla na znění koaliční smlouvy. V oblasti vzdělávání chtějí političtí partneři garantovat, že nezavedou školné ani zápisné na vysokých školách. Ve vědě mají dostat podporu obory, kde je možné rychlé využití výsledků v praxi. Řadu z těchto opatření už slibovala i vláda Petra Nečase.

Se zavedením školného původně počítala Nečasova vláda, poté od něj ustoupila. Nový kabinet garantuje bezplatné vzdělávání na veřejných a státních vysokých školách.

Ve vzdělávání se mají podpořit přírodovědné a technické obory, výuka jazyků, etická výchova a vzdělávání k aktivnímu občanství. V oblasti vědy mají dostat přednost obory, v nichž je možné rychlé využití v praxi, jako biotechnologie, nanotechnologie, biochemie, medicína, informatika nebo strojírenství. Ve společenskovědních disciplínách to má být bádání zaměřené na kulturu a historii České republiky a tendencí v české společnosti.

Zdroje: www.ucitelskenoviny.cz a ČTK

Další články k tématu