Anketa: Státní maturita

19. 3. 2007 | Rady maturantům

Státní maturita – při těchto slovech vyraší pot na čele nejednomu studentovi. Následující anketa, jejímž cílem bylo zjistit, jaký názor na jejich zavedení zaujímají budoucí „noví“ maturanti, tento fakt jen potvrdila. Studenti 3. ročníku Mendelova gymnázia v Opavě se shodují: Pokud státní maturity, pak připravené a v plné verzi.

Státní maturita – při těchto slovech vyraší pot na čele nejednomu studentovi. Následující anketa, jejímž cílem bylo zjistit, jaký názor na jejich zavedení zaujímají budoucí „noví“ maturanti, tento fakt jen potvrdila. Studenti 3. ročníku Mendelova gymnázia v Opavě se shodují: Pokud státní maturity, pak připravené a v plné verzi.

1) Jaký je váš názor na zavedení státních maturit?
2) Souhlasíte s omezením státní maturity pouze na část povinnou (český + cizí jazyk)?

Petra (18)

1) S návrhem státních maturit souhlasím za předpokladu, že budou v konečné podobě dostatečně propracované. Studenti by navíc měli být předem informováni o přibližných okruzích témat, které se v testech budou vyskytovat.
2) V případě, že neproběhne část volitelná, neměla by být spuštěna ani část jazyková.

Regína (18)

1) Podle mého názoru nejsou státní maturity na takové úrovni, aby se mohly spustit už v příštím roce.
2) Měla jsem možnost zkusit si pilotní testy z jazyka českého. Některé otázky se mi zdály být položeny nejednoznačně. Z toho důvodu bych byla pro odložení nejen části volitelné, ale i povinné.

Ivana (18)

1) Nápad hodnotím pozitivně. Dokud však nebudou mít státní maturity dostatečnou váhu při přijímacím řízení, nevidím v jejich zavedení žádný smysl. Kromě toho se mi jejich spuštění zdá být příliš uspěchané.
2) Vzhledem k tomu, že se na dané obory předem připravuji, neměla bych mít s jejich složením v případě zavedení problém.

Jiří (18)

1) Spuštění státních maturit se obávám vzhledem k tomu, že dosud nejsou dostatečně připravené.
2) Rozhodně s tímto návrhem nesouhlasím – pokud státní maturity, pak v kompletní formě.

Lucie (18)

1) Státní maturita by měla být přiměřená pro každou skupinu studentů. Nelze srovnávat probrané učivo z hlediska různých typů škol.
2) Přestože by mi zkrácená nevadila, více bych uvítala její plnou verzi.

Michael (18)

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

1) Celkově jsem pro jejich zavedení, ale ne v současné době.
2) Rozdělení na části by přineslo pouze další zmatky. Proto si myslím, že je vhodnější spustit je ve finální podobě jako celek.

Další články k tématu