Chci studovat sociální vědy

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?
TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Sociologie a sociální politika  Sociologie a sociální antropologie  Veřejná a sociální politika  Veřejná a sociální politika (EN)  Mezinárodní ekonomická, politická a sociální studia (EN)  Sociologie (EN)   a dalších 32 oborů

Fakulta sociálních věd

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Sociální politika a sociální práce  Sociální práce  Sociální politika a sociální práce (EN)  Sociální antropologie  Sociální psychologie  Sociální psychologie (EN)  Sociologie (i jednooborové)  Sociologie   a dalších 33 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Sociální práce  Zdravotně sociální pracovník  Sociální práce (EN)  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Environmentální vědy  Sociální epidemiologie  Environmentální vědy (EN)  Demografie se sociální geografií  Sociální geografie a regionální rozvoj  Sociální geografie a geoinformatika   a dalších 8 oborů

Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Sociální práce  Sociální práce ve veřejné správě  Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností  Social Work

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Sociální pedagogika  Sociální a charitativní práce  Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání  Učitelství náboženství, etiky a filozofie  Husitská teologie (jednooborová)   a dalších 18 oborů

Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

Havířov | testy

Obory: Sociální práce  Management v sociální sféře

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Sociální práce  Řízení v sociální práci  Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Sociální práce ve veřejné správě  Speciální pedagogika - vychovatelství  Nutriční terapeut  Speciální pedagogika

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Sociální práce  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová věda (dvouoborové)  Sociologie (dvouoborové)  Sociologie  Divadelní studia (dvouoborové)  Filmová studia (dvouoborové)  Archeologie  Archeologie (dvouoborové)   a dalších 103 oborů

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Sociální práce  Sociální psychologie  Sociální pedagogika  Historie - hospodářské a sociální dějiny  Moderní hospodářské a sociální dějiny  Historie - hospodářské a sociální dějiny (dvouoborové)   a dalších 27 oborů

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Sociální informatika

Fakulta informatiky
TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Sociální práce  Sociální práce (EN)  Sociální a kulturní ekologie  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích  Studium humanitní vzdělanosti (EN)  Studium humanitní vzdělanosti   a dalších 19 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Sociální antropologie  Resocializační pedagogika

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Sociální pedagogika  Zdravotně sociální pracovník  Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  Pedagogika předškolního věku  Všeobecná sestra  Učitelství pro mateřské školy   a dalších 6 oborů

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Sociální pedagogika  Mezinárodní sociální a humanitární práce  Charitativní a sociální práce  Charitativní a sociální práce  Sociální a spirituální determinanty zdraví  Biblická teologie  Praktická teologie   a dalších 5 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)  Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání  Sociální pedagogika a volný čas (jednooborové)   a dalších 16 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Sociální pedagogika  Speciální pedagogika  Speciální pedagogika pro učitele  Pedagogika (dvouoborové)  Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Andragogika  Pedagogika předškolního věku  Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Sociální pedagogika  Psychologie  Geografie pro veřejnou správu