Komparativní pedagogika

-        Komparace = srovnání

-        Komparační bývá v pedagogice někdy nahrazena pojmy, jako je srovnávací, nebo mezinárodní

Komparační pedagogika

-        termín od 19. století, ale dodnes bez definice

-        samostatná disciplína

-        pedagogická věda zkoumající pedagogické jevy a srovnává jejich shody a rozdíly ve dvou zemích, oblastech, kontinentech, nebo celosvětově

-        př. Srovnávání vzdělávání na Slovensku a v České republice

Jaké oblasti se porovnávají?

-        školská legislativa (zákony, vyhlášky, ŠVP, RVP)

-        řízení a financování školství (kde a kolik školy pobírají peněz, jaký je plat učitelů)

-        struktura školských systémů a jejich výsledky (jak dlouho trvá povinná školní docházka, jaké jsou výsledky vzdělávání žáků)

-        vzdělávací cíle, pedagogické obsahy (co se učí), didaktické metody, učebnice

-        uspořádání školského roku, rozvrh hodin….

 

ŠVÉDSKO

-        pro 1-5 leté děti

-        děti jsou rozděleny do skupin (15-20 dětí)

-        děti pobývají v MŠ minimálně 3 hodiny denně, nebo 15 hodin týdně

-        se skupinou dětí pracují 3 dospělí – učitelé, pomocní vychovatelé

-        průměrně jsou v MŠ 3 třídy

Domácí rodinná péče

-        pro děti, které mají zvláštní potřeby, vyžadují menší kolektiv, nebo žijí na odlehlých místech se špatnou dostupností

-        5% dětí předškolního věku

Předškolní třída

-        je nepovinnou součástí veřejného švédského vzdělávacího systému

-        třídy jsou otevřeny celoročně

-        rodiče platí školné

-        cílem je zapojit co nejvíce dětí na přípravu na školní docházku

Pracovníci

-        učitelé = 3 leté pedagogické studium na univerzitě

-        instruktoři = 3 leté pedagogické studium na univerzitě

-        opatrovníci v domácí péči = procházejí školením

 

POLSKO

-        Jesle: pro děti od 0 do 3 let, zřizuje je ministerstvo zdravotnictví

Výchova 6-ti letých dětí

-        6-ti leté děti mají právo na jeden rok předškolní výchovy (nultý ročník) a obce mají povinnost to zajistit

-        příprava na základní čtenářské dovednosti a základy matematiky

-        od roku 2004 „nultý ročník“ musí povinně absolvovat všechny 6-ti leté děti jako přípravu na primární vzdělávání

Mateřské školy

-        5-11 hodin denně

-        jeden učitel, který se střídá na směny se stará průměrně o 23-24 dětí a o 16 dětí v přípravných třídách

-        na venkově je situace příznivější (21) a (14-15)

Učitelé

-        tito učitelé mají stejné platy jako učitelé 1 až 3. třídy na ZŠ

-        přímá vyučovací povinnost je 25 hodin týdně, 21 hodin u učitele vyučující 6-ti leté děti

-        velké procento učitelů tvoří ženy bez odborné kvalifikace

 

JAPONSKO

Zajímavosti

-        v japonských školách žáci nemají žádnou zkoušku až po 4. třídu

-        mají pouze malé testy

-        Japonci věří, že cílem prvních 3 let školy je nesoudit dítě podle jejich vědomostí nebo schopnosti učit se, ale naučit je slušnému chování a rozvíjet                          charakter

-        akademický/školní rok začíná 1. dubna

-        na většině škol nezaměstnávají uklízečky, nebo školníky = studenti jsou učení si školu uklízet sami

-        oběd je vytvořen odborníky na zdravou výživu = všichni žáci jedí ve svých třídách s učitelem

-        vyučování obvykle trvá 8 hodin denně, ale kromě toho se studenti učí i přes prázdniny nebo víkendy

-        školní uniformy (rodiče je platí svým dětem)

 

USA

-        škola začíná v 8:45 (ve vyšších ročnících i později)

-        vyučování trvá 55 minut a přestávky 6-7 minut

-        každý den probíhá výuka ve stejné učebně (třídě) a se stejným vyučujícím, podobně jako na 1. stupni na ZŠ v Česku

-        žáci mají rodinný předmět, kde se chlapci i děvčata učí šít a vařit

-        předměty se vyučují pomalejším tempem, než v ČR a méně podrobně

-        klade se důraz na teoretickou část (př. pitvání žáby)

-        každá škola má sportovní tým

-        střední a vysoké školy jsou placené, ale v případě sportovce, nebo roztleskávačky mají školy zadarmo (neplatí to pro všechny)

-        na střední škole je velký důraz na kázeň (na každém rohu je kamera)

Mateřské školy

-        od 4-6 až 7 let

-        od 5 roku se dítě učí číst = globální čtení (Slova jako celek = PES)

-        děti v 1. třídě umí číst a počítat, až ve 3. třídě se u dětí začnou projevovat poruchy

-        třída: 15-20 dětí

-        1 hlavní učitelka + 2-3 asistentky

-        jsou zde integrované děti s nějakým postižením

-        v MŠ jsou běžné počítače: programy na písmenka, apod.

-        velmi oblíbené jsou alternativní školy (Hlavně Montessori)

-        studenti středních pedagogických škol, pracují ve speciálních centrech, kde docházejí děti, které potřebují individuální přístup a cvičí s dítětem to, co mu           nejvíce nejde

 

ISCED = MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE VZDĚLÁVÁNÍ

-        vydalo ji UNESCO

-        platí pro všechny státy

Isced: 97

-        0 – preprimární (MŠ)

-        1 – primární (1. stupeň ZŠ)

-        2 – nižší sekundární

-        3 – vyšší sekundární (SŠ)

-        4 – postsekundární nezařazené do terciální

-        5 – terciální – první stupeň (Bc., Mgr.)

-        6 – terciální – druhý stupeň (Doktorský)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.