Test OSN

Charakterizujte východiska realistického přístupu k analýze mezinárodních vztahů; nastiňte jeho vývoj, posuďte jeho relevanci v současných debatách v oboru.

Funkce a pravomoci Rady bezpečnosti OSN.

Mezinárodní systém; současné rysy jeho vývoje a jejich důsledky

Chudoba a nedostatečný rozvoj; přístupy k problému, návrhy řešení, politické cíle

Stručně charakterizujte hlavní směry postpozitivis­tického myšlení v mezinárodních vztazích.

Co je to systém kolektivní bezpečnosti; co soudí Inis Claude (Z mečů radlice) o podmínkách jeho fungování?

Zahraniční politika státu – základní východiska, nástroje.

Nové procesy ovlivňující současný charakter mezinárodních vztahů.

Charakterizujte východiska liberálního přístupu k analýze mezinárodních vztahů; jaké směry se v jeho rámci vyprofilovaly; které jsou relevantní v současných debatách v oboru.

Vysvětlete pojem rovnováhy moci a její vývoj v evropských vztazích v pojetí Hanse Morgenthaua.

Funkce a pravomoci Valného shromáždění OSN.

Hlavní problémy světové ekonomiky na přelomu 20. a 21. století.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.